• کابینۀ شخصی

USDX H1 ارتقاع یابی به سمت ماکسیموم سال جاری

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق مقاله ی قبلی،  در پی نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 93.60، تحت فشار خط SMA-4 (H4)، با ادامه یابی گرایش های نزولی تصحیحاتی دلار، مواجه بودیم. این افت در چهارچوب کاتال گرایش های افقی 95.00–93.00 و تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطوح 93.00–92.80، ادامه یافت. سپس، تحت حمایت خط SMA-5 (H4) و در چهارچوب گرایش های افزایشی 17 آپریل، با رشد نرخ این دارایی مواجه شدیم. در حال حاضر نیز، با تست استقامتی سطوح مقاومت 94.80–95.00، رو به رو هستیم. سطح 95.00 به عنوان ماکسیموم نرخ گذاری های سال جاری به شمار می آید.

نمودار ساعتی این جفت ارزی، نمایان گر چهارچوب این افزایش های نرخی می باشد. نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع خرید دلار، نمایان گر احتمال ادامه یابی افزایش های آتی این واحد ارزی تا سطح مقاومت 94.80، می باشد. شکسته شدن این سطح مقاومت، تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1)، احتمال تست استقامتی ماکسیموم سال جاری (95.90–95.00) را نیز، افزایش می نماید. در این بین، بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطح 94.80، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، از محدوده ی اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت، مابین خطوط کانال گرایش های افقی 94.20–94.80، همراه گردد.

از سویی دیگر، تحت فشار خط SMA-5 (H1) و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی 94.40–94.20، می توان با شدت یابی گرایش های افولی موقت دلار نیز، مواجه شد. چنین افتی می تواند تا پشتیبانی خط EMA-200 (H1) و سطوح 94.00–93.80 نیز، ادامه یابد. در نمودار 4 ساعته، این محدود ه ی پشتیبانی جزئی از بازه ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو به شمار می آید.

خروج نزدیک خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید در صورت شکسته شدن سطح مینیموم 94.20، با شدت گیری گرایش های نزولی دلار در چشم اندازی میان مدت همراه خواهد گردید. افول آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5، می تواند با تست استقامتی مابعد محدوده ی پشتیبانی بالا تر یاد شده، همراه گردد. در این بین، تحکیمات نرخی، بر فراز خط SMA-5، احتمال افزایش آتی نرخ دلار را نیز، افزایش می نماید. در صورت عدم کاهش نرخ اشباع بازار، پایین تر از %80 می توان با ادامه یابی افزایش نرخ دلار، تا مقاومت 94.80 نیز، مواجه شد.

در این بین در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطح 94.80 و به موازات خروج  خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، می توان با وسعت گیری کاهش های تصحیحاتی، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 94.20–94.80، برخورد نمود. یعنی ادامه یابی گرایش های فلت میان مدت. اما در صورت شکسته شدن سطح 94.20، تحت فشار  خط SMA-5 (H4) و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، با شدت گیری افول نرخی دلار، مواجه خواهیم شد.

ادامه یابی چنین سناریویی، بیشتر شبیه به شکل گیری الگوهای انعکاس گرایشی (Failure swing) و یا (راس دوگانه) می باشد. تحقق یابی این دو مدل انعکاسی می تواند با افت آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی 93.80–93.60، همراه گردد. این بازه از سوی ابر های شاخص ایچیموکو نمودار 24 ساعته، پشتیبانی می گردد.

در نمودار 24 ساعته با ادامه یابی گرایش های کلی (افزایشی) رو به رو هستیم.اما تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذرای ها بر فراز سطح 95.00، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت مابین سطوح 95.00–93.00 وجود خواهد داشت. نزدیک ترین ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، تحت حمایت خط SMA-5 (D1) و شکسته شدن مقاومت 95.00، می تواند با ادامه یابی گرایش هیا افزایشی 17 آپریل همراه گردد.

در این بین خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از محدوده ی اشباع خرید، به موازات شکسته شدن سطح 94.20 می تواند افزایش های نرخی این واحد ارزی را کند تر نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 94.80، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 94.40، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 97.00
 • 3 مقاومت: 96.00
 • 2 مقاومت: 95.00
 • 1 مقاومت: 94.80
 •  نرخ کنونی: 94.58
 • 1 پشتیبانی: 94.40
 • 2 پشتیبانی: 94.00
 • 3 پشتیبانی: 93.60
 • 4 پشتیبانی: 93.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.