• کابینۀ شخصی

USDX H4 ظرفیتی از رشد آتی باقی مانده؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نزدیکی خطوط شاخص نوسان گر نمودار 4 ساعته، به محدوده ی %50 اشباع بازار، احتمال ادامه یابی تحرکات افقی نرخ گذاری های شاخص دلار، در آینده ای میان مدت را، افزایش می دهد. و با توجه به عبور این خطوط، پایین تر از این محدوده، با احتمال ادامه یابی افت های به زود نرخ این واحد ارزی، تا سطوح 89.60–89.50 نیز، مواجه خواهیم شد.

بدین سبب، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده ی نرخی، با عبور هم زمان خطوط شاخص نوسان گر، پایین تر از سطح %20 اشباع فروش، می توان با فعال سازی الگوی (failure swing)، که در راس نمودار 4 ساعته شکل گرفته است، برخورد نمود. بروز چنین امری تنها در صورت کاهش یابی نرخ، پایین تر از خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، امکان پذیر خواهد بود.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 89.60 نموداری، همراه با گیر افتادن مابعد نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 (Daily)، با کاهش یابی مابعد نرخ دلار، تا سطح پشتیبانی 89.00، مواجه خواهیم شد. از سویی دیگر، شکل گیری الگوی انعکاسی (کف دوگانه) در بنای نمودار 24 ساعته، احتمال از سر گیری افزایش های دوباره ی نرخ این واحد ارزی را نیز، افزایش می نماید. چرا که همواره، با نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر، به محدوده ی اشباع خرید دلار نیز، مواجه گردیده ایم.

بدین سبب، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت 90.40، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic، به محدوده ی 80% اشباع خرید این دارایی،  می توان با شکل گیری تحکیمات نرخی مابعد شاخص دلار، مابین سطوح بازه ی نرخی 90.40–88.00 نیز، برخورد نمود. در صورت شکل گیری چنین سناریویی، با ورود  نرخ گذاری ها به محدوده ی 90.40–91.00 و همچنین دست یابی سطح مقاومت 92.00 نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 90.00 ، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 89.60، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 93.00
 • 3 مقاومت: 91.00
 • 2 مقاومت: 90.40
 • 1 مقاومت: 90.00
 •  نرخ کنونی: 89.72
 • 1 پشتیبانی:  89.60
 • 2 پشتیبانی:  89.00
 • 3 پشتیبانی:  88.40
 • 4 پشتیبانی:  88.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.