• کابینۀ شخصی

USDX H4 شرایط بسته شدن فاصله ی میان کندلی تعطیلات اخیر

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شک اخیر ما، در رابطه با ادامه یابی افزایش های نرخی دلار، که در طی مقاله ی قبلی، بیان نموده بودیم، درست رقم خورد. چرا که در پی نفوذ نزولی خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید، با افت نرخ گذاری های شاخص دلار USDX، برخورد نمودیم. کمی دیرتر و همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به خط EMA-200 نمودار (H4)، با تقویت یابی فروشندگان نیز، مواجه شدیم. اما فاصله ی میان کندلی (Gap) که، در طی تعطیلات اخیر شکل گرفته بود، هنوز بسته نشده است.

 تحت فشار خط EMA-200 و با پشتیبانی خط SMA-5، با تحکیمات تصحیحاتی نرخ گذاری های دلار، تا سطح 89.70 نموداری، برخورد نمودیم. اما همراه با بازگشای معاملات امروز این واحد ارزی، با بازگشت نرخ گذاری ها، پس از اصابت با سطح مقاومت 89.70 نیز، مواجه شدیم. در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید، به موازات گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5، می توان با افزایش یابی کوتاه مدت قوه ی تجاری فروشندگان، برخورد نمود. این افت می تواند تا بازه ی نرخی 89.40–89.30 نیز، ادامه پیدا نماید. یعنی تا خط گرایش افزایشی 14 مارچ.

علاوه بر این، تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 و سطح مقاومت 89.70، به موازات نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر، بالا تر از %80 اشباع خرید، می تواند با از سر گیری دوباره ی رشد نرخ دلار و بسته شدن فاصله ی میان کندلی شکل گرفته نیز، همراه گردد. چنین امری می تواند با شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری های دلار، تا خط EMA-200 (H4) و حتی سطح مقاومت 90.00 نیز، ادامه یابد

با توجه به نمودار 24 ساعته، می توان با فشرده شدن نرخ گذاری ها، مابین الگوی گرایشی مثلث متقارن نیز، برخورد نمود. این فشردگی نرخی، با نفوذ مابعد نرخ گذاری ها، پایین تر از خط گرایشی 14 مارچ و یا بالا تر از خط SMA-5 (D1 اتمام خواهد یافت.

نفوذ خطوط  شاخص نوسان گر stochastic  (D1 بالا تر از %20 اشباع فروش، هم زمان با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از خط SMA-5 (D1)، می تواند با آغاز یابی گرایش های نرخی فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 89.00–90.00/80، همراه گردد. اما در صورت شیرجه ی خطوط شاخص نوسان گر، پایین تر از %20 اشباع فروش، به موازات نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به محدوده ی نرخی 89.40–89.00، می توان با تقوت یابی قوه ی تجاری فروشندگان دلار نیز، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 89.70، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 89.40، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  90.20
 • 3 مقاومت:  90.00
 • 2 مقاومت:  89.80
 • 1 مقاومت:  89.70
 •  نرخ کنونی: 89.45
 • 1 پشتیبانی: 89.40
 • 2 پشتیبانی: 89.30
 • 3 پشتیبانی: 89.00
 • 4 پشتیبانی: 88.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.