• کابینۀ شخصی

USDX H4 در چهارچوب گرایش های افقی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر، در طی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، به موازات تحکیمات ما بعد نرخ گذاری ها، بر فراز سطح هیجانی 90.00 و خط SMA-5 (H4)، با افزایش تصحیحاتی نرخ دلار تا ماکسیموم فوریه-مارچ این جفت ارزی، برخورد نمودیم. یعنی تا سقف کانال گرایش های افقی 2 ماهه ی 88.00–90.20. کمی دیر تر و در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H4) و EMA-200 (H4)، به موازات نفوذ ما بعد خطوط شاخص stochastic (H4)، پایین تر از %50 اشباع بازار و افت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی 89.50-89.40 نموداری، گرایش های افقی این دارایی ادامه یافتند.

در پی خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت شاخص ابر های ایچیموکو (نمودار 24 ساعته)، به موازات نفوذ مابعد خط گرایش های نزولی (از 07.11.2017)، به موازات شکسته شدن مقاومت هدفی 90.20 نموداری و خط EMA-200، به همراه نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی، با افزایش یابی شدید نرخ دلار تا مقاومت هدفی 92.30–92.60، برخورد نمودیم. در حال حاضر با ادامه یابی گرایش های افقی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال 92.00–92.60 و تست استقامتی سطح مقاومت 92.60، مواجه می باشیم.

دور شدن شدید خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، مبنی بر کند شدن به زود افزایش های کوتاه مدت می باشد. افت تصحیحاتی می تواند تا سطح 92.00 ادامه پیدا کند. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش این دارایی،  احتمال ادامه یابی میان مدت گرایش های افقی و فلت دلار نیز، افزایش خواهد یافت. این امر می تواند با تست استقامتی به زود سطح پشتیبانی 91.20 همراه گردد. این سطح از سمت خط EMA-200 نمودار ساعتی دلار، پشتیبانی می گردد.

 

نوسانات خطوط شاخص stochastic نمودار یک ساعته، در حوالی %50 اشباع بازار، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت را، در چشم اندازی کوتاه مدت افزایش می نماید. نفوذ نرخ گذاری ها به مرز زیرین کانال گرایشی افقی 92.60–92.00/91.90، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال وسیع تر شدن گرایش های افقی را تا پشتیبانی 91.20–91.00 نیز، افزایش خواهد نمود.

ادامه یابی چنین روندی، در مقیاس کلی تر نمودار 24 ساعته ی دلار، بیشتر شبیه به افتی تصحیحاتی بوده، که تا خط EMA-200 (D1)، ادامه خواهد یافت. تنها در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از این خط، می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها، تا سطوح پشتیبانی 91.20–91.00، مواجه شد. در صورت شکل گیری اکسترموم در راس بازار، می توان با عمیق تر شدن افت های موقت نرخ دلار، در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

در حال حاضر نیز فعلا با شکل گیری چنین پیکربندی کندلی، مواجه نمی باشیم. به همین دلیل نیز در صورت نفوذ خط SMA-5 (D1) به خط EMA-200 (D1) و تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بالا تر از سطح 92.60، به موازات ادامه یابی افزایش اشباع خرید این دارایی،  می توان با تقویت یابی گرایش افزایشی دلار، تا سطوح مقاومتی 93.00–94.00 نیز، برخورد نمود. علاوه بر این، احتمال شکل گیری واگرایی نرخی، در چهار چوب کانال افقی 92.60–94.00 را نیز، بعید نمی پنداریم.

در پی اتمام یابی کاهش های نرخی به زود و موقت نرخ دلار، و نفوذ مابعد نرخ گذاری ها به سطح 93.00  و نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید دلار، می توان با تحکیم یابی دوباره ی نرخ گذاری ها، تا ماکسیموم 7 نوامبر سال 2017، یعنی تا سطح 95.00 نموداری نیز، رو به رو شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 92.60، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 92.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:95.00
 • 3 مقاومت:94.50
 • 2 مقاومت:94.00
 • 1 مقاومت:92.60
 •  نرخ کنونی: 92.285
 • 1 پشتیبانی:  92.00
 • 2 پشتیبانی:  91.00
 • 3 پشتیبانی:  90.50
 • 4 پشتیبانی:  90.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.