• کابینۀ شخصی

USDX H4 در آستانه ی تست استقامتی ماکسیموم سالانه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، ادامه یابی ضربان افزایشی 26 سپتامبر تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) را، به دنبال داشته. همانطور که انتظار می رفت، این افزایش در پی تست استقامتی مقاومت هدفی 96.82، متوقف گردید. اما فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، به موازات خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، تقویت یابی فروشندگان دلار را، به دنبال داشته. طبق پیش بینی های اخیر، سیگنال های تجاری دیرتر یاد شده، وسعت گیری کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته اند. همین امر نیز، با شکل گیری کانال افقی 94.40-95.90 همراه گردیده. تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها، بر فراز ماکسیموم موضعی 95.90-96.00 بر قوه ی خریداران دلار افزود و عامل اصلی تقویت یابی گرایش افزایشی 26 سپتامبر- ورود خطوط شاخص نوسان گرstochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید.

ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال تست استقامتی مابعد مینیموم موضعی 96.00 خواهد افزود. شکل گیری چنین سناریویی به موازات گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار خط ترند افزایشی 16 اکتبر، می تواند با وسعت گیری کاهش تصحیحاتی جمعه ی گذشته، همراه گردد.  بازگشت نرخ گذاری ها، از پشتیبانی 96.00-95.90 می تواند با ادامه یابی  گرایش افقی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال افقی 95.90-96.60 همراه گردد. مسلما تنها در صورت ورود مابعد خطوط شاخص 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، با احتمال تست استقامتی مرز بالایی کانال افقی یاد شده (سطح 96.60)، مواجه خواهیم شد. تحکیمات نرخی آتی دلار ایالات متحده، بر فراز سطح یاد شده بر احتمال تقویت یابی سناریوی افزایشی نرخ گذاری های شاخص مربوطه، در چشم اندازی میان مدت خواهند افزود.

فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، بر احتمال تقویت یابی آتی گرایش نزولی میان مدت نرخ دلار، می افزاید. بدین سبب نیز، چنین افتی تحت فشار خط SMA-5 (H4) می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های شاخص دلار تا پشتیبانی 95.70–95.50، همراه گردد. عامل اصلی بروز چنین سقوطی - ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، به حساب می آید.

تحت بازه ی نرخی یاد شده، با عبور ابر های شاخص ایچیموکو (D1)، برخورد خواهیم نمود. علاوه بر این سطح 95.90 نیز، از سوی خط SMA-5 (D1) پشتیبانی می گردد. فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، می تواند تقویت یابی فروشندگان دلار، در آینده ی میان مدت را، به دنبال داشته باشد. عامل اصلی بروز چنین افتی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید. بدین سبب نیز، در پی بروز چنین افتی و به موازات شکست مینیموم موضعی 95.90، می توان با وسعت یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (D1)، برخورد نمود. چنین امری مبنی بر انعکاس یابی گرایش میان مدت دلار بوده و می تواند با سقوط مابعد نرخ گذاری ها، تا بازه ی پشتیبانی 95.10–95.00 نیز، همراه گردد.

از سویی دیگر، انعکاس یابی نرخ گذاری ها، از پشتیبانی 95.90, 95.70 و یا 95.10، بر احتمال کند شدن روند کاهشی فعلی خواهد افزود و می تواند به شکل گیری کانال افقی بی انجامد. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش دلار، فروشندگان را تقویت بخشیده و می تواند منجر به شکست پشتیبانی های 95.70, 95.10 و حتی 95.00 گردد. با توجه به گرایش افزایشی کلی، در حال حاضر با احتمال ادامه یابی رشد فعلی نرخ دلار، در پی افتی آتی و افزایش دوباره اش از پشتیبانی 96.00 و یا 95.00، رو به رو خواهیم بود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 96.60، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 95.90، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 97.50
 • 3 مقاومت: 97.00
 • 2 مقاومت: 96.82
 • 1 مقاومت: 96.60
 •  نرخ کنونی: 96.27
 • 1 پشتیبانی: 95.90
 • 2 پشتیبانی: 95.50
 • 3 پشتیبانی: 95.00
 • 4 پشتیبانی: 94.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.