• کابینۀ شخصی

شاخص USDX، نمودار Н4. کشف مثلثی متقارن در کف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص نرخ دلار ایالات متحده، هم اکنون به سطح حداقل سال جاری دست یافته و مجموعه ای کندلی به شکل مثلثی متقارن در کف بازار ترسیم نموده است. 

گرایش نزولی آتی این شاخص در طول انجان معاملات میان روز، با استفاده از شواهد دریافتی میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA و  میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA همواره تثبیت گردیده. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به ضلع زیرین مثلث مورد نظر، اولین هدف معاملاتی شامل سطح مقاومت ۹۳.۰۰، که نقطه ی حداقل ژوئن سال ۲۰۱۶ می باشد، خواهد بود. 

در صورت نفوذ صعودی نرخ به بردار میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، خط مقاومت در پیش روی گرایش صعودی جاری، شامل خط میانگین کانال گرایش ترسیم شده در نمودار این شاخص، خواهد بود. 

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بردار میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، خط میانگین کانال گرایش ترسیم شده و یا ضلع بالایی مثلث متقارن، شاهد گشایش اهداف جدیدی به منظور بازگشایی معاملات خرید دلار ایالات متحده خواهیم گشت. استفاده از چنین راهبردی تنها، تا اصابت نرخ به بردار میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه EMA امکان پذیر خواهد بود. 

پیشنهادات:

- تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به ضلع زیریت مثلث ترسیم گشته، می توان به بازگشایی معاملات فروش دلار ایالات متحده پرداخت.

- بازگشایی معاملات خرید این واحد ارزی، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بردار میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، خط میانگین کانال گرایش ترسیم شده و یا ضلع بالایی مثلث متقارن، ممکن خواهد بود.

- سطوح هدفی به منظور اسکان دستورات معاملاتی خرید و یا فروش دلار در آینده ی نزدیک، شامل سطوح موجود در بازه ی احتمالات نوسان های این شاخص که در زیر نگاشته شده است، می باشند:

سومین مقاومت:  ۹۵.۲۰۵
دومین مقاومت: ۹۴.۹۰۵   
اولین مقاومت: ۹۴.۰۶۰
نرخ کنونی: ۹۳.۲۵۵
اولین پشتیبانی: ۹۳.۰۰۰
دومین پشتیبانی: ۹۲.۲۷۰
سومین پشتیبانی: ۹۱.۸۶۷