• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره FTSE Epra/Nareit Dev EU Idx Ishares (IFEU) امروز

FTSE Epra/Nareit Dev EU Idx Ishares

FTSE Epra/Nareit Dev EU Idx Ishares

29.655

بالا: 29.655

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
International Flavors & Fragrances 131.90000000
FTSE Epra/Nareit Dev Re Ex-US Ishares 22.12000000
Factorshares Trust Purefunds Dr 27.21180000
Ifresh Inc 1.17000000
India Fund 14.21000000

FAQ

    لغت نامه