• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره International Flavors & Fragrances (IFF) امروز

International Flavors & Fragrances

International Flavors & Fragrances

131.9

بالا: 131.9

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
FTSE Epra/Nareit Dev Re Ex-US Ishares 22.12000000
Factorshares Trust Purefunds Dr 27.21180000
Ifresh Inc 1.17000000
India Fund 14.21000000
First Trust Dorsey Wright Inter 14.61420000

FAQ

    لغت نامه