• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P 500 Value Index Ishares (IVE) امروز

S&P 500 Value Index Ishares

S&P 500 Value Index Ishares

106.06

بالا: 106.06

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ivy Energy Nextshares 100.02000000
Ivy Focused Growth Nextshares 100.02000000
Ivy Focused Value Nextshares 99.89000000
Ivy High Income Opportunities 10.47000000
Ishares MSCI International Deve 18.53000000

FAQ