• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Ivy Focused Value Nextshares (IVFVC) امروز

Ivy Focused Value Nextshares

Ivy Focused Value Nextshares

99.89

بالا: 99.89

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Ivy High Income Opportunities 10.47000000
Ishares MSCI International Deve 18.53000000
S&P Midcap 400 Growth Idx ETF Vanguard 131.09000000
S&P Midcap 400 Index ETF Vanguard 113.31000000
S&P 500 VIX Inverse ST Fut ETN II Ipath 38.00000000

FAQ

    لغت نامه