• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Core MSCI Total Intl Ishares (IXUS) امروز

Core MSCI Total Intl Ishares

Core MSCI Total Intl Ishares

51.17

بالا: 51.17

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ US Consumer Services Ishares 210.36000000
DJ US Energy Ishares 20.47000000
DJ US Financial Sector Ishares 104.56000000
DJ US Financial Services Ishares 114.29000000
DJ US Healthcare Ishares 217.94000000

FAQ

    لغت نامه