• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Consumer Services Ishares (IYC) امروز

DJ US Consumer Services Ishares

DJ US Consumer Services Ishares

210.36

بالا: 210.36

پایین: 210.36

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ US Energy Ishares 20.47000000
DJ US Financial Sector Ishares 104.56000000
DJ US Financial Services Ishares 114.29000000
DJ US Healthcare Ishares 217.94000000
DJ US Industrial Ishares 140.93500000

FAQ

    لغت نامه