• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Consumer Goods Ishares (IYK) امروز

DJ US Consumer Goods Ishares

DJ US Consumer Goods Ishares

120.6

بالا: 120.6

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Mstar Multi-Asset Income Index Ishares 21.09000000
DJ US Basic Materials Ishares 84.13000000
DJ US Real Estate Ishares 72.98000000
DJ Transportation Average Ishares 147.53000000
DJ US Technology Ishares 244.58000000

FAQ