• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Basic Materials Ishares (IYM) امروز

DJ US Basic Materials Ishares

DJ US Basic Materials Ishares

84.13

بالا: 84.13

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ US Real Estate Ishares 72.98000000
DJ Transportation Average Ishares 147.53000000
DJ US Technology Ishares 244.58000000
DJ US Index Ishares 145.40000000
DJ US Telecom Ishares 27.02000000

FAQ

    لغت نامه