• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره 2Xleveraged Long Etracs Wells F (LBDC) امروز

2Xleveraged Long Etracs Wells F

2Xleveraged Long Etracs Wells F

2.425

بالا: 2.425

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Latin America Bull 3X Direxion 35.07000000
Liberty Broadband Corporation 125.01000000
Liberty Broadband Corporation 127.11000000
Liberty Global 21.84000000
Liberty Global 25.00000000

FAQ

    لغت نامه