• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Newtek Business Services Inc (NEWT) امروز

Newtek Business Services Inc

Newtek Business Services Inc

15.59

بالا: 15.59

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Newtek Business Services Corp. 26.74000000
Harmony Merger Corp 1.40000000
Northfield Bancorp 10.81000000
NF Energy Saving Corp 7.00000000
National Fuel Gas Company 41.57000000

FAQ

    لغت نامه