• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Newtek Business Services Corp. (NEWTZ) امروز

Newtek Business Services Corp.

Newtek Business Services Corp.

26.74

بالا: 26.74

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Harmony Merger Corp 1.40000000
Northfield Bancorp 10.81000000
NF Energy Saving Corp 7.00000000
National Fuel Gas Company 41.57000000
Nfj Dividend Interest & Premium Strategy Fund 10.69000000

FAQ

    لغت نامه