• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Noah Holdings Ltd (NOAH) امروز

Noah Holdings Ltd

Noah Holdings Ltd

16.55

بالا: 17.58

پایین: 16.47

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P 500 Aristocrats Proshares 91.24
Northrop Grumman Corp 331.83000000
Northern Oil and Gas 30.35
Nokia Corp 3.65000000
Nuveen Missouri Premium Fund 14.00000000
Big Board

Big Board

نام مستعار New York Stock Exchange (NYSE) است که در سال 1792 در نتیجۀ امضای Buttonwood Agreement به عنوان انجمن تریدرها تشکیل گردیده است. اسم کانونی NYSE در سال 1863 به این بورس اختصاص داده شد. در حال حاضر از لحاظ سرمایه Big Board بزرگترین بورس در جهان است.

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

حفظ شبانه ی معامله به منظور اجرای کامل تا بازگشایی جلسه ی معاملاتی روز بعدی. در طی بهره وری از خرید و فروش تفاوت قیمت، چنین عملیاتی شامل کسر درصد معینی، از حجم کلی دارایی موجودی می باشد. در حوزه ی بانکی، Overnight  میزان کلی نرخ بهره ی مجموع وام ها به شمار می رود.