• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nokia Corp (NOK) امروز

Nokia Corp

Nokia Corp

3.65

بالا: 3.65

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nuveen Missouri Premium Fund 14.00000000
Nomad Foods Limited Ordinary Sh 17.99
G-X Norway ETF 8.97000000
National-Oilwell 12.78000000
Novan Inc 1.17
Listed Stocks

Listed Stocks

سهامی که پس از انجام مراحل تشریفاتی خاصی – معروف به "لیستینگ" - برای عرضه شدن در بورس قبول شدند. معمولاً سهام شرکت فقط در یک بورس بزرگ جهانی – که (از لحاظ نوع فعالیت یا ارزش بازاری) به اندازۀ کافی جوابگوی شرایط آن هستند - مورد "لیستینگ" قرار می گیرند. 

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

آپشن بی بهره

All evens option 

وقتی که نرخ جاری دارایی مساوی با نرخ از قبل تعیین شده باشد. چنین آپشنی بدون سود و ضرر می باشد.