• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nomad Foods Limited Ordinary Sh (NOMD) امروز

Nomad Foods Limited Ordinary Sh

Nomad Foods Limited Ordinary Sh

21.83

بالا: 21.83

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
G-X Norway ETF 24.3011
National-Oilwell 18.51
Novan Inc 0.36960000
Novanta Inc 97.19000000
Servicenow Inc 374.87000000
Lock position

Lock position

گرفتن دو پوزیشن معکوس (خرید و فروش) بر روی یک ابزار معاملاتی که به منظور جلوگیری از ضرر اولین پوزیشن با فاصلۀ زمانی یکی پس از دیگری انجام میشود. پس از هج کردن پوزیشن با حجم مساوی، تغییر قیمت ابزار مالی دیگر تأثیری بر سرمایه حساب نمی گذارد، بدین صورت که ضرر یک پوزیشن از سورد پوزیشن دوم جبران میشود. اغلب، هدف اصلی از استفاده از هج، گرفتن فرصتی برای ارزیابی بازار، بررسی روند اصلی آن و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اینکه به چه جهت باید هج را باز کرد.

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

دستوری که مشتری به بروکر می فرستد تا پروسه ی تجاری شروع و یا تمام گردد. تمام دستورات معاملاتی از طریق پلتفرم های تجاری رد و بدل می گردند. دستورمعاملاتی می تواند به نرخ جاری بازار نیز، بسته شود.