• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Novan Inc (NOVN) امروز

Novan Inc

Novan Inc

1.17

بالا: 1.19

پایین: 1.145

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Novanta Inc 97.19000000
Servicenow Inc 374.87000000
Neenah Paper 49.13000000
National Presto Industries 82.70000000
Nuveen Pennsylvania Muni Value Fund 13.34300000

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

بازگشایی هم زمان دو معامله با جهت مخالف اما به یک میزان. این نوع عملیات تجاری به منظور خنثی سازی احتمال ریسک خرید و یا فروش دارایی انجام می گیرد. به طور مثال، ضرر حاصل شده از معامله با یک لات جفت ارزی معین، می تواند با بازگشایی معامله ی مخالف ترند، خنثی گردد. و افزایش قیمت جفت ارزی از نظر کلی باید نرخ ضرر را به صورت مداوم پایین آورد.