• کابینۀ شخصی

(PAMM) حساب مدیریتی پم

امکانان نامحدود شما کسب درآمد اضافی

حساب مدیریتی (پم) – درآمد اضافی هم برای سرمایه گذار و هم برای مدیر حساب است.

حساب مدیریتی (پم) – نوع مدیریت سرمایه است که در آن مدیر حساب کل سرمایه گروه سرمایه گذاران را در دست دارد. تقسیم سود یا ضرر حاصل شده به تناسب درصد سهم سرمایه گذاران و مطابق با شرایط تعیین شده (پیشنهاد حساب پم - افر) بین تمامی اعضای حساب پم انجام می گردد.

نحوۀ عملکرد

 1. معامله گر به عنوان مدیر حساب ثبت نام می کند و یک یا چند حساب مدیریتی (پم) را افتتاح می نماید.
 2. سرمایه گذار در FIBO Group ثبت نام می کند، یک یا چند حساب برای سرمایه گذاری را انتحاب و سرمایه را واریز می کند.
 3. در پایان هر دورۀ سرمایه گذری سود یا ضرر لحاظ شده بین تمامی سرمایه گذاران (از جملۀ مدیر حساب) به تناسب سهم آنها تقسیم می شود.

حساب مدیریتی (پم) – درآمد اضافی هم برای سرمایه گذار و هم برای مدیر حساب است.

حساب مدیریتی (پم) – نوع مدیریت سرمایه است که در آن مدیر حساب کل سرمایه گروه سرمایه گذاران را در دست دارد. تقسیم سود یا ضرر حاصل شده به تناسب درصد سهم سرمایه گذاران و مطابق با شرایط تعیین شده (پیشنهاد حساب پم - افر) بین تمامی اعضای حساب پم انجام می گردد.

 1. درآمد مدیر در طی دوره 720 دلار است. این مبلغ شامل: 600 دلار (60 درصد از 1000 دلار) – درآمد حاصل شده از سرمایه خود مدیر 120 دلار (30 درصد از 400 دلار) – حق العمل از سود سهامدار
 2. سود سرمایه گذار در پایان دوره 280 دلار است. حق العمل مدیر حساب پم از درآمد کلی سرمایه گذار (40درصد از 1000 دلار) مطابق با شرایط پیشنهادی آن حساب کسر می شود: $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

محاسبۀ ضرر

ضرر همانند سود متناسب با سهم سرمایه گذار و مدیر تقسیم می شود. ضرر کلی 200 دلار است ضرر مدیر حساب 120 دلار است (60 درصد از 200 دلار) ضرر سرمایه گذار 80 دلار است (40 درصد از 200 دلار)200 دلار ضرر کلی در طی یک دورۀ سرمایه گذاری
2000 دلار سرمایه کلی حساب در آعاز دوره

 1. درآمد مدیر در طی دوره 720 دلار است. این مبلغ شامل: 600 دلار (60 درصد از 1000 دلار) – درآمد حاصل شده از سرمایه خود مدیر 120 دلار (30 درصد از 400 دلار) – حق العمل از سود سهامدار
 2. سود سرمایه گذار در پایان دوره 280 دلار است. حق العمل مدیر حساب پم از درآمد کلی سرمایه گذار (40درصد از 1000 دلار) مطابق با شرایط پیشنهادی آن حساب کسر می شود: $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

در پایان هر دوره سرمایه گذار می تواند:


گزینه 1

برداشت کل سرمایه
(اصل پول و درآمد))

گزینه 2

برداشت فقط سود اصل پول سرمایه گذاری شده در حساب باقی می ماند.

گزینه 3

اقدام نکردن به برداشت سود که باعث افزایش سهم سرمایه گذاری در دورۀ بعدی خواهد شد.

مزایای متقابل

مدیر حساب پم
امکان استفاده از تجربه و دانش خود برای بدست آوردن درآمد بیشتر
مقدار حق العمل به مدیریت موفقیت آمیز مدیر و حجم سرمایۀ جدب شده توسط سرمایه گذاران وابستگی دارد
جذب تعداد نامحدود سرمایه گذاران و تعیین حداقل مبلغ و دورۀ سرمایه گذاری
معاملات در یک حساب معاملاتی با سیستم راحت محاسه، صورت می گیرند
حق العمل مدیر حساب پم فقط در صورت کسب سود محاسبه می شود که باعث تلاش وی برای رسیدن به نتیجۀ مثبت می گردد.
امکان دریافت درآمد بدون داشتن تجربه تجارت مستقل در بازارهای FOREX و CFD
هیچ کس به جز از سرمایه گذار نمی تواند از حساب پم برداشت وجه نماید.
انتخاب میان صدهای مدیر و انجام سرمایه گذاری به تعداد نامحدود حساب های پم

نظارت و گارنتی مبنی بر صحت و به موقع بودن عملیات واریز و برداشت وجه و همچنین واریزی سود به سرمایه گذارن و حق العمل به مدیر توسط FIBO Group انجام می گردد.

رتبه بندی حسابهای پم

تنظیم
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
105 Cash24 % 2134 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
104 BearLair conservative % 1409 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
103 Fxprofit86 % 2023 -98,03 0,70 ریسک بالا €5,92
102 VISIONFOREX % 103 -93,59 0,17 ریسک بالا $21,47
41 AC2002-2021 % 611 -93,31 1,45 ریسک بالا €4 980,02
84 IFC % 274 -92,70 1,57 ریسک بالا $359,77
101 BankBlueForex % 3 -91,89 0,00 ریسک بالا $24,35
97 Farhang_1747115 80 -91,47 0,70 ریسک بالا $94,54
96 farshad_1748105 45 -89,13 0,42 ریسک بالا $108,73
51 AC-22-2022T 474 -88,53 1,09 ریسک بالا €2 874,20
37 AC-27-2022JC 425 -88,25 1,21 ریسک بالا €6 481,66
39 STRATEGY012023 147 -86,63 0,55 ریسک بالا €5 321,45
43 hi risk 79 -86,51 14,90 ریسک بالا $5 206,07
100 MARI223 % 128 -86,29 0,57 ریسک بالا $41,55
47 AC2001-2021 % 649 -86,13 1,39 ریسک بالا €3 854,95
34 AC-25-2022SH 463 -86,06 1,21 ریسک بالا €7 756,75
46 AC-30-2022FB 419 -85,84 1,24 ریسک بالا €4 249,52
67 tigris-forex % 1554 -84,11 0,94 ریسک بالا $1 089,27
95 MTM_1748699 24 -81,73 0,29 ریسک بالا $182,66
3 DAO THIEP TIEUHO % 96 -81,09 1,94 ریسک بالا $61 640,83
نمایش بیشتر جدول کامل

"برنامۀ همکاری "عامل پم

برنامۀ ویژه ایی است جهت جذب سرمایه گذاران به حساب پم. مدیر حساب پم بخشی از سود خود را جهت تشویق اشخاصی که سرمایه گذاران جدید را جذب می نمایند اختصاص می دهند.

 1. این سرویس به نفع مدیر حساب است زیرا هر چقدر حجم سرمایۀ تحت مدیریت وی بالاتر باشد، سود وی نیز بالاتر است.
 2. این سرویس به نفع عامل پم است زیرا مشتری ای زمانی جذب شده، تا سرمایۀ وی در حساب پم در گیر شده برای عامل پم سود می آورد (در صورت حصول سود در حساب پم).
 3. این سرویس به نفع سرمایه گذار است زیرا خدمات عامل پم برای وی مجانی است.
 4. میزان حق العمل عامل پم بر طبق شرایط "پیشنهاد مدیر پم" و به صورت بخشی از حق العمل حساب پم محاسبه می شود.

FAQ