• کابینۀ شخصی

تغییرات در نحوۀ واریز و برداشت وجه از طریق درگاه Webmoney

19 مهٔ 2022

تغییرات در نحوۀ واریز و برداشت وجه از طریق درگاه Webmoney

مشتریان گرامی

به اطلاع شما می رساند که از تاریخ 19 می 2022 واریز و برداشت وچه از طریق سیستم وبمانی بر حسب نرخ تبدیل شناور انجام خواهد شد. نرخ تبدیل فوق الذکر در کابینۀ شخصی در بخش "نرخهای داخلی تبدیل" ارائه می گردد (https://mt.fg-farsi.asia/payments/deposit?&lang=fa).

با احترام فیبو گروپ