• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به CORN, WHEAT

24 نوا 2023

CFD — گذار به CORN, WHEAT

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید CORN, WHEAT 27.11.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید CORN.MAR4, WHEAT.MAR4 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای CORN.DEC3, WHEAT.DEC3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز CORN.DEC3, WHEAT.DEC3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 29.11.2023.

با احترام فیبو گروپ