• کابینۀ شخصی
22 مار 2024

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 25.03.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.JUN4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.APR4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.APR4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 27.03.2024.

   

با احترام فیبو گروپ