• کابینۀ شخصی
24 نوا 2023

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 27.11.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.FEB4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.DEC3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.DEC3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 29.11.2023.

با احترام فیبو گروپ