• کابینۀ شخصی
09 فور 2024

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 12.02.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.APR4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.MAR4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.MAR4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 19.02.2024.

با احترام فیبو گروپ