• کابینۀ شخصی

- US Stocksتغییر موقت جلسات تجاری

27 مار 2024

- US Stocksتغییر موقت جلسات تجاری

مشتریان محترم!

به استحضار شما می رساند که به دلیل آدینهٔ مقدس (Good Friday) معاملات قراردادهای US Stocks در تاریخ 29 مارس انجام نمی گردد.

با احترام فیبو گروپ