• کابینۀ شخصی
Published on 16.03.2023 14:03

جفت ارز EUR/USD  در جلسه اروپا به بهبودی خود در بالای 1.0600 ادامه می دهد. 
این جفت ارز به دلیل تغییر مثبت در تمایلات به ریسک به دلیل کاهش نگرانی ها در مورد بحران Credit Suisse که بانک ملی سوییس از آن حمایت کرد، در حال تقویت شدن است. 
در حال حاضرتمام توجهات معطوف به تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره به عنوان یک جهت جدید در معاملات است.

از نقطه نظر فنی و برای ادامه رشد خریداران باید بتوانند در بالای سطح مقاومتی ۱.۰۶۲۰ تثبیت شوند که در این صورت پتانسیل رشد تا ۱.۰۷۴۰ وجود دارد. 
اما سناریوی نزولی فقط در صورتی فعال خواهد شد که قیمت ها به پایین سطح حمایتی ۱.۰۵۷۵ برگردند که در این صورت احتمال افتاد ۱.۰۵۳۰ - ۱.۰۵۰۰ وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


 


FAQ