• کابینۀ شخصی
Published on 28.02.2023 13:04

جفت ارز GBP/USD جهش مناسبی را از خود نشان می دهد زیرا معامله گران از توافق برگزیت برای ایرلند شمالی و آخرین اعلامیه سوناک، نخست وزیر بریتانیا، خوشبین هستند.
دلار آمریکا در آستانه انتشار داده های اقتصادی از ایالات متحده در حال کاهش است. 
معامله گرن ضمنا منتظر عملکرد بانک انگلستان هستد.

از نقطه نظر فنی خریداران برای ادامه رشد باید بتوانند از سطح مقاومتی و بسیار قوی ۱.۲۱۰۰ عبور کنند و در صورتی که در بالای این سطح تثبیت شوند احتمال ادامه رشد تا ۱.۲۱۴۵ - ۱.۲۱۹۵ وجود دارد.
اما اگر قیمت ها به پایین سطح حمایتی ۱.۲۰۷۰ سقوط کنند، احتمال  افت قیمت ها تا ۱.۱۹۲۱ وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


FAQ