• کابینۀ شخصی

یک روز مهم برای دلار امریکا

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ارز امریکا همچنان به  از دست دادن موقعیت خود است. نهایتا به مراحل قبل میرسد .عامل اصلی کاهش قیمت ،را می توان سخنرانی رئیس جمهور جدید امریکا  دونالد ترامپ در مراسم تحلیف عنوان کرد. جنجالهای اطراف این پروسه بر ادامه اثرات منفی بر روی دلار قوی امریکا خواهد داشت،اما خبرها به دست امده از امار اقتصادی منطقه  به شاخص دلار امریکا اجازه این را نمیدهد،که به منظور توسعه قوی تر حرکتی رو به پایین داشته باشد.

۱۶:۳۰ تغییر  حجم  تجارت خرده فروشی در ایالات متحده امریکا(ماه دسامبر)

۱۶:۳۰شاخص بهای تولید کننده/ایالات متحده امریکا(ماه دسامبر)

اقتصاد دانان، در یک نظر سنجی بلومبرگ،انتظار حجم تجارت خرده فروشی ۰/۵ درصد به   نسبت سالیانه را دارند.

تایید یا نرخ رشد بیش از حد پیش بینی شده،می تواند به کمک و حمایت دلار امریکابشود.هم زمان تغییر در  
شاخصبهای تولید کننده گزارش شده است.  

با وجود نقطه نظرات کارشناسان،نمودار ماه دسامبر، می تواند یک افزایش نه چندان مهم در مقایسه با دوره قبل ثبت کند.نرخ رشد سالانه همچنان ادامه و  رو به افزایش است. پیش بینی تایید یا افزایش می تواند روی دلار امریکا اثر مثبت داشته باشد.

۱۸:۳۰شاخص بهای مصرف کننده از دانشگاه میشیگان- ایالات متحده امریکا

شایان ذکر است که،اقتصاد دانان رشد این نمودار را ۰.۴ تا افزایش ۰۹۸.۶ را حداکثر تا ۱۰ سال پیش بینی کرده اند.

بر این اساس پیش بینی تاییدی ممکن است که دلار امریکا را تقویت کند،به خصوص در در کاهش دیروزش.

در استانه انتشار امار از امریکا، ارز امریکایی به قوه خودش ضعیف باقی می ماند،به دلیل اینکه انتشار غیره منتظره  آمارهای ضعیف،تنها این وضعیت را دشوارتر میکند.

جزئیات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره آموزشی "مدیریت موقعیت تجاری"  یاد بگیرید.