• کابینۀ شخصی

تست پوند و دلار در ناحیه مقاومتی ۱.۲۵۴۰/۵۰

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تست پوند و دلار در ناحیه مقاومتی ۱.۲۵۴۰/۵۰
با تثبیت نرخ این دو  جفت ارز پوند /دلار و نزدیک شدن به سطح مهم مقاومت ۱.۲۵۵۰،خریداران کاهش می یابد. لازم به ذکر است که،خریداران برای سومین روز معاملاتی متوالی،موفق به شکست بالای۱.۲۵۴۰ نشدند.و این بار تضیعف روند صعودی را تایید میکند.اما هنوز خیلی زود است که در مورد فروش با کیفیت بالا و نبود سیگنال معاملاتی صبحت کرد.و هم زمان تلاش خریداران برای ادامه رشد را بعید میدانم،که اشاره به ضعف فعالیت فروشندگان میکند.
باید توجه داشته باشید به این که،تلاش بعدی فروشندگان برای از سرگیری کاهش،ضعیف و ضعیفتر میشود.این طور سیر تجارت،اشار میکند به توانایی رشد قیمت ها،مخصوصا با توجه به روند صعودی،میتواند ادامه پیدا کند.
به عنوان یک نتیجه،شکست مقاومت در ناحیه ۱.۲۵۴۰/۵۰،راه را برای یک هدف بعدی با علامت ۱.۲۶۴۰/۵۰ بازگشایی میکند.در این حال،از سر گیری مجدد تا حد یک جلسه،میتواند، به تایید تغییرسیگنال تمایلات در بازار شود،اما فروش فعال با هدف میتواند،فقط در شرایط بازگشت نرخ های دو جفت ارز،به زیر سطح پشتیبانی ۱.۲۴۲۰ باشد.
خریداری تا زیر سطح مقاومت ۱.۲۵۵۰ باهدف نیست،اما ریسک تقویت بعدی  نرخ ها دو جفت ارز وجود دارد.لغو سناریوی《رشد》 ممکن است در این شرایط  با بازگشت نرخ ها در زیر ۱.۲۴۲۰ اتفاق بیفتاد.
اطلاعات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی(موضع مدیریت تجاری)یاد بگیرید.
بیشتر بدانید:
بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.