• کابینۀ شخصی

بازار بورس و تجارت ۱۳ ژانویه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی


۱۲:۳۰ انگلستان. گزارش شرایط اعطای وام در سه ماه چهارم سال.

۱۲:۳۰ مایکل ساندرز عضو کمیسیون بانک انگلستان سخنرانی خواهد کرد.بریتانیا(ژانویه)

در بریتانیا گزارش در مورد تغییر شرایط اعطای وام،نسبتا دارای اهمیت است،اما کاستن در شرایط اعطای وام،واسه خانوادها،و کسب و کار کوچک،شرکت های غیر مالی و غیر بانکی و شرکت های مالی،می تواند حمایت  لازم را ارز بریتانیا فراهم کنند.همان زمان عضو کمسیون بانک انگلستان مایکل ساندرز سخنرادرزدر مورد بازار کار انگلستان صبحت خواهد کرد.

۱۶:۳۰تغییر حجم در تجارت خرده فروشی-ایالات متحده امریکا(دسامبر)

۱۶:۳۰شاخص قیمت های تولید کننده.ایالات متحده امریکا(دسامبر)

رشد پیش بینی شده در حجم خرده فروشی،با افزایش قیمت در شاخص قیمت ها ی تولید کننده(امار سالیانه)،و ممکن است که در زمان کوتاهی به  حمایت از دلار امریکا بینجامد.در زمان انتشارافرایش معاملات دلار امریکا را انتظارش است.

۱۸:۰۰شاخص مصرف کننده از دانشگاه میشیگان.ایالات متحده امریکا.(ژانویه)

در ادامه رشد بیشتر شاخص یک سیر صعودی قوی برای دلار امریکا است.یاد اوری میکنیم که اقتصاد دادن انتظار رشدش تا ۰.۴، مقصد تا ۹۸.۶.و حداکثر ارزش افزوده تا بیش از ۱۰ سال است.

یورو.دلار

مطابق قانون، حرکت اصلاحی رو به پایین ست بعد از کنفرانس خبری ترامپ در گذشته.و از به بعد همه توجه دقیقی به روی دلار امریکا دارند.امار اقتصادی امریکا در امروز می تواند دوره جدیدی از نظر فعالیتی بدهد،اگر که اطلاعات ناکافی خوش بینانه باشد دلار سقوط خواهد کرد.

در اغاز معاملات روزانه،حمایت از دلار امریکا می تواند کاهش تراز تجاری چین شود.در ماه دسامبر نرخ رشد صادرات ۶،درصدی کاهش داشت در مقابل ۰.۱ درصدی در ماه نوامبر.وابستگی علاقه به دلار امریکا،امار کشور را چین را حفظ میکند.

علاوه بر این،ما همه انتظار اطلاعات ماه دسامبر را در مورد خرده فروشی در ایلات متحده را داریم،که گزارش مهم جی.پی مورگان ،بانک امریکا در ۳ ماه چهارم..این نمودارها افزایش ارز امریکا در نیمه دوم روز خواهد داشت.

دلار.ین

هیچ چیز  عوض نشده و فروش در اولویت است.سطوح مهم حمایت:۱۴۴.۲-۱۱۴،۰۰-۱۱۳،۵

دلار و پوند

بیشتر از همه دیروز پوند اسیب دید.اما، امروز با سقوط دلار،پوند افزایش خواهد داشت.و انتظار دینامیکی به اون صورت نداریم.پس اخبار در این زمینه در انگلستان ارام است