• کابینۀ شخصی

GBP/USD حداکثری جدید از شاخص

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
متن ارزیابی ما، که در اوایل هفته ارائه شده، فعلا تغییری نخواهد یافت. تا روز پنج شنبه، بازه ی اجرایی معاملات در حدود (۲۰۰pips) بوده، و در چهارچوب سطوح ۱.۱۶۰۰-۱.۱۴۰۰ امکان پذیر خواهد بود. 
در رابطه با پس زمینه ی خبری: احتمال بروز نوسانات شدید امروزی این شاخص نسبی، در ساعت (۰۹:۰۰GMT) و در پی انتشار گزارش مربوط به شاخص تمایلات اقتصادی آلمان و اتحادیه ی اروپا، که بر اساس داده های ماه جولای دانشگاه ZEW به دست آمده، موجود می باشد. همچنین پس از انتشار داده های ماه می شاخص استنادی ایالات متحده، در رابطه با حجم سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار نیز، می توان شاهد تشدید نوسانات این شاخص نسبی بود. 
به منظور انجام معاملات میان روز، میتوان به خرید و همچنین فروش این دارایی پرداخت. گرچه از نظر متخصصین، اجرای معاملات خرید در طول امروز، از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود. سطح مقاومت به منظور یافتن نقاط معاملاتی شامل سطح ۱.۱۴۹۰ می باشد. اسکان نقاط هدفی در محدوده ی (بالا) مقاومت نیز، در اطراف بازه ی ۱.۱۶۰۰-۱.۱۵۸۰ امکان پذیر خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
نزدیکترین نقطه ی هدفی امروز، در سطح ۱۱۱.۶۰ ساکن بوده و شامل ٪۵۰ از میزان رشد اخیر این شاخص نسبی، که از ۱۴ ژوئن تا ۱۱ جولای ادامه یافته بود، می باشد.  همچنین یادآورم، که با توجه به زیان های اخیری که واحد ارزی دلار ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده، احتمال ما، مبنی بر تغییر مکان شاخص USD/JPY به محدوده ی ۱۱۱.۱۰-۱۱۰.۸۰ می باشد. اگرچه ارزیابی ما احتمال تجدیدات آتی سطوح مربوطه را نیز امکان پذیر می داند. به این منظور، که امکان تغییر مکان داده های برداری مربوطه در حال حاضر موجود می باشد. بدین ترتیب بهتر است، که توجه خود را به شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ی درج شده در نمودار ۲۴ ساعته ی اخیر، جلب نمود. طبق بررسی گرایش برداری این شاخص، مسلما می توان تخمین بازگشت معکوس آتی اش را نیز به عمل آورد. با توجه به تحلیلات دیروز، یادآورم، که احتمال وقوع سناریو مربوطه، از آغاز روز چهارشنبه تا پنج شنبه امکان پذیر خواهد بود. در طول این بازه ی زمانی منتظر نشر داده های نتایج نشست سران بانک مرکزی ژاپن در رابطه با میزان درصد نرخ بهره ی بانکی و داده های ماه ژوئن مربوط به میزان سود خالص حساب بازرگانی این کشور می باشیم. از نظر تکنیکی، سطح مقاومت این هفته شامل بازه ی ۱۱۳.۲۰-۱۱۳.۰۰ خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
احتمال چگونگی تمایلات آتی بازرگانان و سرمایه گذاران پوند استرلینگ را کمی پیشتر دریافتیم و همان طور که مشاهده می نمایید، سطح پشتیبانی ۱.۳۰۵۰، در طول روز پیشین، استحکام خویش را ثابت نمود. تخمین امروز ما مبنی بر افزایش مسلم این شاخص از سطح ۱.۳۰۰ و حداقل گرایش آتی اش به سوی سطح ۱.۳۱۵۰ می باشد. و اما در رابطه با بازه ی زمانی اجرایی: اولین موج نوسانات در پی نشر گزارش ماه ژوئن بریتانیا در رابطه با تجدید میزان شاخص خرده فروشی در این کشور، در ساعت ۰۸:۳۰GMT به وقوع خواهد پیوست. و همچنین موج دوم این نوسانات در ساعت ۱۳:۳۰GMT و در پی سخن رانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی تشدید خواهد یافت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و ین ژاپن
برخی  از گزارش های امروزی مربوط به داده های بریتانیا بوده و بدین سبب احتمال ما مبنی بر افزایش بیشتر نوسانات شاخص نرخ پوند استرلینگ نسبت به واحد ارزی ین ژاپن می باشد. طبق ارزیابی ها، امکان افزایش شاخص GBP/USD، در حال حاضر موجود بوده و بدین سان شاخص GBP/JPY نیز رشد مضاف خود را به نمایش خواهد گذاشت. امکان اجرای معاملات خرید این دارایی را در صورت اسکان نقطه ی هدفی، مطابق با داده های حداکثر مربوط به هفته ی اخیر، می توان امکان پذیر دانست. در صورت توجه به داده های نمودار ساعتی مربوطه، حظور کنونی خریدار موجود در بازار آشکار می باشد.