• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ 24.07.2017

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی خدمات 
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه- شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یوروآلمان- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی خدمات
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان-  شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی خدمات 
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص مشتق PMI

 

روز دوشنبه به تاریخ ۲۴ جولای، منتظر انتشار مقدماتی داده های ی مربوط به شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات، خدمات و ارزیابی چگونگی نقش شاخص های مربوطه بر اوضاع بازار بورس می باشیم. همان طور که ارزیابی مورد نظر مقدماتی می باشد، درجه ی اهمیت داده ها افزون تر خواهد بود و رشد نرخ داده های مربوطه، موجب تحکیم آتی نرخ یورو خواهد شد. با توجه به پیش بینی های اقتصاد دانان، میزان اکثر شاخص های پیشتر یاد شده افت خواهند نمود و چنین امری، مبی بر لزوم فروش به موقع واحد ارزی یورو می باشد. با تخمین تأثیرات آتی گزارش های پیشین، امکان بروز فشاری نه چندان قوی اما مزمن از سوی فروشندگان این دارایی، بر این واحد ارزی در بازار موجود می باشد. همچنین لازم به ذکر است، که در طول نشر گزارش مربوط به داده های مورد نظر، شاهد افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا، خواهیم بود. 
 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تجدید نرخ عمده فروشی
همراه با شروع فعالیت جلسات معاملاتی آمریکا، تمرکز عموم به نشر گزارش مربوط به تجدید نرخ عمده فروشی در کانادا خواهد بود. درجه ی اهمیت این گزارش متوسط بوده و به همین دلیل، شاهد تغییرات چشم گیری در میزان فعالیت های تجاری بازار نخواهیم بود. هرچند، که رشد ناگهان و بلقوه ی این شاخص و یا برعکس؛ کاهش ناگهانی و مفرطش، احتمال جهش آنی نرخ فعالیت های تجاری دلار کانادا در آینده ای نزدیک افزون می نماید. 

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایاات متحده ـ شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایاات متحده ـ شاخص مشتق PMI مربوط به حوزه های  خدماتی
در همین حین، منتظر نشر داده های مربوط به تغییرات ممکن در میزان  شاخص نرخ کسب و کار در حوضه ی تولیدات و خدمات می باشیم. کند تر شدن سرعت رشد شاخص های مورد نظر در آینده، سبب سستی نرخ واحد ارزی دلار ایاات متحده خواهد شد. همچنین می بایست به یاد داشت، که وخیم تر شدن اوضاع جاری در حوضه ی تولیدات آمریکا، به عنوان سیگنالی بسیار هشدار دهنده، مبنی بر ناپایدار بودن نرخ کنونی رشد اقتصادی در این کشور به حساب می آید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایاات متحده ـ حجم فروش مسکن در بازار ثانوی
درجه ی اهمیت این شاخص، به منظور ایجاد تغییرات نرخی واحد ارزی مورد نظر متوسط بوده، هر چند، که در صورت دریافت داده های تضعیف کننده در رابطه با بروز تغییرات ممکن در میزان شاخص نرخ کسب و کار مرتبط با حوضه ی تولیدات آمریکا و همچنین کاهش نرخ فروش مسکن در بازار ثانوی این کشور، شاهد افزایش یافتن تمایلات مبنی بر فروش این واحد ارزی در میان بازرگان خواهیم بود. مسلما در نظر گرفتن این گزارش، همچون عاملی تقویت کننده، منطقی تر می باشد.