• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۱۹.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

حجم پس زمینه ی گزارش های روز چهارشنبه چندان افزون نبوده، هرچند که گزارش های پراهمیت کنونی، مبنی بر داده های آتی مربوط به اقتصاد کلان خواهند بود، که در طول انجام جلسات معاملاتی پلتفورم آمریکا انتشار خواهند یافت. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- بروز تغییرات در میزان عرضه ی تولیدات
گزارش کانادا مبنی بر بروز تغییرات در میزان عرضه ی تولیدات در این کشور می باشد. در این بین، تنها بروز تغییری کوچک درگرایش ناگهان این داده، همراه با افزایش نرخ نوسانات موجود در متن معاملات واحد ارزی این کشور خواهد بود.  
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- میزان جواز دریافت شده به منظور اجرای عملیات ساخت و ساز
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- میزان پایه ریزی های ساختمانی انجام گرفته   
در طول همین مدت، گزارش مربوط به میزان جواز دریافت شده به منظور اجرای عملیات ساخت و ساز در ایالات متحده نیز انتشار خواهد یافت. رشد شاخص های مربوط به داده های پیشین، مسلما همراه با تأثیری مثبت و قابل ملاحظه بر نرخ واحد ارزی این کشور خواهند بود. همچنین در صورت بروز داده های مبهم یا تضعیف کننده، می توان شاهد کاهش آتی نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده شد. هرچند که با توجه به تجربیات تخصصی، احتمال واکنش سرد و کوتاه مدت بازار در رابطه با این گزارش افزون می باشد.