• کابینۀ شخصی

به فروش دلار ایالات متحده می پردازیم

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
در حال حاضر، احتمال جهش نرخی یورو اتحادیه اروپا، افزون بوده و افزایش استرس فروشندگان این واحد ارزی در سطح بازار نیز، مشخص می باشد. تعداد پوزیشن های معاملاتی فروش این دارایی نیز افزایش یافته و فروشندگان این جفت ارزی، هم اکنون در انتظار صعود بنیادی شاخص نسبی EUR/USD، به بازه ی ۱.۲۲-۱.۲۰ می باشند. 
در طی گذر جلسات امروز، با انتشار داده های ایالات متحده، در رابطه با سطح اشتغال در حوزه های غیر کشاورزی این کشور مواجه خواهیم شد. به عرضه رسیدن این گذارش، همراه با تحکیم بلقوه ی نرخ یورو و افزایش ارزی آتی اش خواهد بود. 
همواره یادآورم، که تنها با تخمین چگونگی و میزان داده های بازار کار ایالات متحده، به ابراز نظریات تکنیکی و معاملاتی پرداخت نخواهیم نمود. در حال حاضر و با استفاده از شرایط کنونی، می توان به یکی از راهکار های ذیل، به منظور اجرای معاملات مطمئن، پرداخت:

۱) تا زمان بروز شکستگی نزولی خط گرایش کنونی (که از ۲۶ جولای آغاز یافته)، به دست نرخ گذاری ها، به اجرای معاملات خرید این دارایی ادامه خواهیم داد. در صورت نزدیکی برخورد نرخ گذاری ها با خط پشتیبانی دیرتر یاد شده و بازگشت معکوسش در نمودار ۱۵ دقیقه ای، گشایش معاملات خرید این دارایی، تنها با اسکان نقطه ی Stop-loss، در محدوده ی بعد از شکل گیری پیکربندی کندلی (اکسترموم) مربوطه، که مبنی بر بازگرد مفرط و حتمی نرخ گذاری ها و ایجاد روند معکوس قیمت می گردد، امکان پذیر خواهد بود. همچنین خرید این دارایی بدون نیاز به دریافت سیگنال، در صورت نزدیک شدن نرخ گذاری ها به خط گرایش مد نظرمان و سبقت گیری نرخ از این خط پشتیبانی و اسکان نقطه ی Stop-loss در محدوده ی پیش از شکل گیری پیکربندی کندلی (اکسترموم)، ملزوم می باشد. چگونگی تصمیمات، بستگی مستقیمی به گذر زمان و نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به خط پشتیبانی مورد نظرمان، خواهند داشت. هر چه به انتشار داده های بازار کار آمریکا نزدیکتر می شویم، انتخاب راهبرد محافظه کارانه تر، منطقی و مفیدتر جلوه خواهد داد. 
۲) بازگشایی هم اکنون پوزیشن های فروش دارایی، همراه با اسکان نقطه ی Take-profit، به منظور انجام معاملات میان روز، در محدوده ی سطح پشتی بانی ۱.۱۸۴۰ و اسکان نقطه ی Stop-loss کمی بالاتر از سطح ۱.۱۸۹۲.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
همواره شاهد عبور نرخ گذاری ها ازسطح پشتیبانی ۱۱۰.۱۰ گشته ایم و با بررسی شاخص های آماری دریافت شده، احتمال دستیابی نرخ امروز USD/JPY به سطح پشتیبانی مشخص شده ی ماه آگوست، همواره افزون گردیده است. در صورت دریافت داده های تضعیف کننده از بازار کار غیر کشاورزی ایلات متحده، می بایست معاملات جاری را، به بازه ی ۱۰۸.۹۰-۱۰۹.۰۰ انتقال داد. بازه ی مورد نظر، در واقع شامل سطوح مقاومتی است، که باعث بازگرد صعودی نرخ آتی این جفت ارزی خواهند گردید. 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
همواره شاهد چگونگی واکنش اعضای بازار، به داده های مربوط، به بازنگری های اخیر ارزیابی های نرخ منفی تورم، میزان تولیدات ناخالص داخلی و رشد داده های تخمینی، ما بین سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۹، در رابطه با میزان حقوق ماهیانه ی شهروندی، بوده ایم. دلیل بر احتمالات مربوط به داده های امروز آمریکا، امکان عقب نشینی نرخ گذاری های جفت ارزی مورد نظر، افزون خواهد بود. از نظر تکنیکی، با نفوذ نرخ گذاری ها به خط گرایش صعودی فعلی، مواجه نخواهیم گردید و پیشنهاد کنونی، مبنی کنترل خون سردی و سطح وحشت خریدارانی که سعی بر حفظ نگاه داشتن معاملات کنونی شان را دارند، می باشد. فعلا برای بروز چنین تشنجی و اتمام دادن به معاملات خرید این دارایی کمی زود است. پدیدار گشتن به زود نقاط بازگشایی معاملات فروش آتی، که در انتظارش مانده ایم، مبرم میباشد و در صورت اجرای معاملات خرید میان روزی این دارایی، پس از نفوذ صعودی نرخ به خط میانگین متحرک نمایی ۱۴۴ روزه ی ЕМА، مدرج در نمودار ۱۵ دقیقه ای، آغاز به معامله بنمایید.