• کابینۀ شخصی

نرخ یورو کاهش خواهد یافت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
همواره شاهد شکل گیری الگوی ستاره ثاقب (یکی از پیکربندی های شمع ژاپنی، مبنی بر گرایش معکوس آتی و بازگرد نرخ گذاری ها)، مدرج در نمودار هفتگی بوده ایم و بدین سبب، به منظور فروش این دارایی، با اسکان دستور stop-loss، کمی بالاتر از سطح ۱.۱۹۰۰ و مابین بازه ی پشتیبانی (۱.۱۳۸۰-۱.۱۴۷۰)، آغاز به بازگشایی معاملات کوتاه (فروش) می نمانیم. هرچند، که دستیابی نرخ گذاری ها به محدوده ی پیشتر یار شده و در طول ماه آگوست، به احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود. دلیل این امر، کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری ماه کنونی بوده، با توجه به این، که حتی ترامپ نیز در تعطیلات به سر می برد. به همین دلیل نیز، می بایست فعلا ار انجام معاملات فروش این دارایی، در عرض۵-۷ هفته ی آتی، اجتناب نمود. از نظر تکنیکی و در صورت امکان یافتن افزایش ظرفیت این گرایش تا ٪۳.۵-٪۲.۷، روند پیش رو، به عنوان پایانی مطلوب از معاملات این تابستان به شمار خواهد آمد. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاین
پس از انتشار آمار سطح اشتغال حوضه های غیر کشاورزی در آمریکا، بازه ی معاملاتی در پیش رو، چندان وسیع نخواهد بود. و همچنین تخمین ما، مبنی بر روند آتی نرخ گذاری ها در طیف این بازه ی معاملاتی خواهد بود. واکنش اخیر اعضای بازار، به داده های مربوط به آمار اشتغال ایالات متحده، چندان با اطمینان نبوده و بدین سان بر اساس شواهد آماری جمعه، رشد شاخص دلار، تنها تا میزان ٪۰.۸ ارتغاع یافته است. بازه معاملاتی آتی این جفت ارزی، شامل سطح مقاومت ۱۱۱.۶۰ و سطح پشتیبانی ۱۱۰.۴۵ خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
همواره شاهد اولویت داشتن معاملات فروش این دارایی می باشیم. از لحاظ تکنیکی، سطح مقاومت کنونی بازه ی معاملات این جفت ارزی در محدوده ی ۱.۱۳۰۰ و اسکان دستور معاملاتی stop-loss، در حوالی نزدیکترین پیکربندی اکسترموم، مدرج در نمودار ۴ ساعته، جایز می باشد. بازه ی هدفی کنونی به منظور انجام معاملات فروش در طول این هفته، شامل سطوح ۱.۲۸۶۰-۱.۲۹۰۰ خواهند بود.