• کابینۀ شخصی

تجزیه و تحلیل نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
انتشار نتایج پیش روی نشست سران بانک مرکزی اروپا، که امروز به ساعت ۱۱:۴۵GMT به وقوع خواهد پیوست، امکان مسلمی را به منظور افزایش درآمد بازرگانان و فروشندگان این دارایی به وجود آورده. سطح پشتیبانی امروز شامل ۱.۴۷۰ می باشد.
با توجه به تجدید میزان تحرکاتی که از ۱۸ جولای در بازار آغاز گشت، حدس بر کمبود فعالیت کنونی فروشندگان این دارایی، در حال حاضر می باشد. به این معنی، که اجرای معتدل معاملات خرید EUR/USD، هم اکنون  منطقی بوده و همچنین به منظور فعال نمودن خریدار عمده ی بازار کنونی، می بایست با شتابی بیشتر به معاملات آتی پرداخت. به همین دلیل احتمال کاهش نرخ تا سطح پشتیبانی ۱.۴۷۰ موجود بوده و از همین سطح  نیز احتمال آغاز گرایش صعودی آتی را تخمین می زنیم. از نظر متخصصین، نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال آمریکا FRS، در رابطه با میزان درصد نرخ بهره ی بانکی در این کشور، از اهمیت بیشتری به منظور تشخیص گرایش آتی EUR/USD، برخوردار بوده و طبق تخمین ما احتمال بروز گرایش صعودی این شاخص تا ۲۶ جولای امکان پذیر نخواهد بود. هر گونه کاهش نرخی تا چهارشنبه ی آتی، سیگنالی مبنی بر امکان اجرای معاملات معتدل به منظور خریداری این دارایی، خواهد بود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
به دلیل بروز واکنشی سرد از سوی اعضای بازار در پی نشر گزارش نتایج نشست سران بانک مرکزی ژاپن در رابطه با میزان درصدی نرخ بهره ی بانکی، فعلا به بررسی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه این شاخص نسبی مدرج در نمودار ۲۴ ساعته خواهیم پرداخت. احتمال کنونی، مبنی بر امکان بازگشت معکوس بردار مربوطه تا ۲۶ جولای می باشد. ۲۶ جولای، روز چهارشنبه، مصادف با انتشار داده های مربوط به نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال آمریکا در رابطه با میزان درصدی نرخ بهره ی بانکی در این کشور می باشد. در طول اجرای معاملات میان روزه، می توان به کشف نقاط نموداری به منظور شروع معاملات فروش پرداخت. یا اینکه به بازگشایی پوزیشنی کوتاه ( مبنی بر فروش) طبق شرایط کنونی بازار و با در نظر گیری stop-loss، در سطح ۱۱۲.۹۰ و اسکان نقطه ی هدفی  در سطح۱۱۰.۹۰ پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
انجام فعالانه ی معاملات امروزی، پیش و پس از نشر داده های مربوط به نرخ خرده فروشی در بریتانیا، در ساعت ۰۸:۳۰GMT افزون خواهد بود. در حال حاضر، بازه ی معاملاتی کنونی شامل سطوح ۱.۳۰۵۰-۱.۳۰۰۰ می باشد. با توجه به شکل گیری مدل نموداری فعلی مدرج، که مبنی بر ادامه یابی فعالانه ی معاملات خرید این دارای و گرایش صعودی شاخص مربوطه بوده، اولویت کنونی، طرفدار اجرای فعلی معاملات خریداری به منظور ایجاد معاملات، موافق با جهت گرایش نرخ این شاخص نسبی می باشد. واقعه مبنی بر این است، که در حال حاظر، با کمبود کندل نزولی تأییدی گرایش معکوس مواجه می باشیم. هرچند با توجه به ناتوان بودن و سستی  آشکار فروشندگان این دارایی در بازار، که در طول سه روز اخیر تثبیت گردیده و بدون توجه به وضعیت وخیم اقتصادی کنونی بریتانیا که در طول سه هفته ی اخیر شاهدش بودیم، احتمال بروز فعالیت ناگهانی خریداران، در تی بازار آینده بسیار افزون می باشد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و ین ژاپن
در حال حاضر شاهد حمایت اکثر بازرگانان از بازه ی ۱۴۵.۵۰-۱۴۵.۳، که از تاریخ ۳۰.۰۶.۲۰۱۷ آغاز گشته و تا به کنون ادامه یافته است، می باشیم. بدین سان تاکتیک کنونی شامل دو گزینه می باشد: بازگشایی معاملات فروش، پس از نفوذ نزولی بردار نرخ به سطح مقاومت ۱۴۵.۳۰ و یا در پی بازگرد معکوس بردار نرخ مربوطه در طول روز و پس از اسکانش در حوالی سطح ۱۴۶.۷۰. در حوالی سطح ۱۴۶.۷۰، شاهد گذر خط مقاومت کانال گرایشی نزولی می باشیم، که آغاز حرکاتش، از تاریخ ۱۷.۰۷.۲۰۱۷ انجام گرفته و تا به کنون ادامه یافته است.