• کابینۀ شخصی

بازگرد معکوس نرخ و ریسکهای ممکن EUR و GBP

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده:
بازگرد بردار شاخص USDX، پس از برخوردش با سطح ۱.۱۹ بسیار مطمئن جلوه داد. چنین عملکرد دقیق نرخی، می تواند دلیل اصلی افت آتی نرخ این جفت ارزی باشد. با توجه به آمارهای دریافت شده و با استفاده از شاخص شرایط بازار کار ADP، تردید مضاف، مبنی بر نامطلوب بودن داده های سطح اشتغال در حوضه های غیر کشاورزی نیز خواهد بود. علاوه بر این، چگونگی تصمیمات ترامپ نیز، در رابطه با تحریمات روسیه همواره روشن گشته و با توجه به این مسئله و احتمال آغاز گرایش صعودی دلار ایالات متحده در آینده ای نزدیک و به دلیل وخیم تر گشتن پیش زمینه ی خبری کنونی، میتوان شروع به خرید این دارای پرداخت. همچنین لازم به ذکر است، که شکل گیری گزارش های متعدد اقتصادی مبنی بر وخیم تر گشتن اوضاع سیاسی، سبب کاهش روز افزون نرخ واحد ارزی ایالات متحده و شاخص USDX نخواهد گشت. دلیل بروز چنین روندی، آمادگی داشتن اعضای بازار، به شنود اخبار کنونی، چندی قبل تر از وقوع شان، می باشد. 
به منظور بازگشودن معاملات خرید EUR/USD، می بایست فعلا در انتظار شکل گیری کامل سیگنال کندلی موجود (مبنی بر گرایش معکوس آتی)، مدرج در نمودار ۲۴ ساعته بود. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن:
بازه ی معاملاتی دیروز (۱.۱۰۸۰-۱.۱۰۲۰)، به منظور انجام معاملات امروزی نیز مطمئن و قابل استفاده بوده. دلیل اصلی این امر، تمرکز کامل بازرگانان به متون خبری آمار برتانیا و چگونگی نوسان های در پیش روی این واحد ارزی خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده :
در حال حاضر، منتظر وقوع معجزه ی بروز تغییرات نرخی در میزان بهره ی بانکی نمی باشیم. مهمتر از هر چیز، آمادگی یافتن به منظور رویارویی با تجدیدات آتی، که در متن سیاست های مالی و در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد، می باشد. چگونگی نتایج رأی گیری، میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی، در رابطه با افزایش نرخ بهره ی بانکی که در آینده ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست، هم اکنون از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
همان طور که روشن است، در صورت بیشتر شدن تعداد اعضای راضی با افزایش نرخ در کمیته ی مالی بریتانیا، امکان رشد آتی نرخ بهره ی بانکی در بریتانیا افزایش یافته و چنین امری موجب افزایش نرخ ارزی پوند استرلینگ و رشد مطمئن و افزون تر اش نسبت به دلار ایالات متحده خواهد گشت. در حال حاضر، شاهد آماده شدن اعضای بازار، به منظور برخورد با بروز چنین روندی در آینده ای نزدیک می باشیم. بدین سبب، عامل اقتصادی موجود و پیش رو، باعث ایجاد نوسان ها و تجدید تراز های نرخ گذاری این دارایی، در آینده ای نزدیک خواهد گردید.