• کابینۀ شخصی

AUD/USD Daily خریداران از عرش به زیر نیایند

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

مثل همیشه، پیش بینی ها درست از آب در آمدند و با وجود افت تصحیحاتی که در مقاله ی قبلی حکایت نمودیم، با رشد 250 نقطه ای نرخ گذاری های این جفت ارزی تا آخرین سطح هدفی 0.8100، مواجه شده ایم. در حال حاضر نیز، با افتی تصحیحاتی، کمی پایین تر از سطح مقاومتی 0.8100 نموداری رو به رو گردیده ایم. در صورت شکل گیری الگو های انعکاسی، همانند الگوی واگرایی و یا الگوی سر و شانه (شانه – 0.8040) در سقف نمودار 4 ساعته، احتمال بروز افت های شدید تر نرخ این جفت ارزی، تا محدوده ی پشتیبانی 0.8000–0.7960 نیز، افزایش خواهد یافت. چنین سقوطی، در پی شکست نزولی سطح 0.8040، به وقوع خواهد پیوست.

در صورت توجه به تحرکات خطوط شاخص نوسان گر Stochastic نمودار 24 ساعته، که به مدت زیادی در محدوده ی اشباع خرید طی می نمایند، با احتمال افزون خروج به زودشان از این محدوده و افت مابعد شان، که به موازات سقوط تصحیحاتی نرخ گذاری های AUD/USD به انجام خواهد رسید، مواجه خواهیم شد.

 

در صورت وقوع چنین سناریویی، با افت تصحیحاتی (موقت) نرخ این جفت ارزی و افزایش ما بعدش تا سطح 0.8120 نیز، برخورد خواهیم نمود. چنین امری احتمال رشد مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تا سطح مقاومت 0.8250 (یعنی تا خط ترند کانال گرایش های افزایشی سال 2017)، افزایش خواهد داد.

خطوط شاخص نوسان گر stochastic، در نمودار 4 ساعته، نمایان گر آمادگی کامل به منظور خروج از محدوده ی اشباع خرید می باشند. چنین امری با افت تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه خواهد گردید. سیگنال خرید این نوسانگر، در واقع هم خوان با سیگنال خرید نوسان گر نمودار 24 ساعته، می باشد.

از نظر کلی، یکی از عوامل تاثیر گذار بر تحرکات نرخی این جفت ارزی، نوسانات شاخص دلار ایالات متحده USDX به شمار می آید. به نزدیک شدن نرخ گذاری های شاخص دلار به مینیموم موضعی سال 2015 توجه نمایید. این مینیموم موضعی، شامل محدوده ی پشتیبانی 88.00–87.00 بوده و از سوی کانال گرایش های افزایشی ماه می سال 2011 و همچنین خط EMA-200 نیز، پشتیبانی می گردد. خطوط شاخص نوسان گر نمودار ماهانه ی USDX، نمایان گر افزایش شدید اشباع فروش می باشند. خروج به زود خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش و احتمال انعکاس یابی به زود نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، بسیار امکان پذیر، به نظر می رسد.

 

 

در واقع بروز احتمالی چنین انعکاس صعودی، منجر به امکان پذیر تر نمودن گرفتار شدن نرخ گذاری های جفت ارزی AUD/USD، در کانالی از گرایش های افقی (0.8250–0.7960) خواهد گردید. به همین دلیل نیز، در حال حاضر با احتمال افت نرخ گذاری های این جفت ارزی تا اواخر هفته، مواجه می باشیم. همراه با اتمام افت های تصحیحاتی، احتمال افزایش یابی دوباره ی نرخ AUD/USD، تا سطح مقاومت 0.8500 نموداری نیز، افزایش خواهد یافت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.8120، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.8040، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.8500
 • 3 مقاومت: 0.8370
 • 2 مقاومت: 0.8250
 • 1 مقاومت: 0.8120
 •  نرخ کنونی: 0.8081
 • 1 پشتیبانی: 0.8040
 • 2 پشتیبانی: 0.8000
 • 3 پشتیبانی:0.7960
 • 4 پشتیبانی:0.7800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.