• کابینۀ شخصی

AUD/USD Daily نوسان های شاخص دلار بر تحرکات نرخی تاثیر می گذارد

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

مقاله ی قبلی در رابطه با افول به زود نرخ گذاری ها ی این جفت ارزی، درست رقم خورد. چرا که با افت 280 نقطه ای نرخ AUD/USD، تا سطح پشتیبانی هدفی 0.7800 نموداری، برخورد نموده ایم. این سطح از طریق ابرهای شاخص ایچیموکو (در نمودار هفتگی Weekly) پشتیبانی می گردد.

همان طور که پیش بینی نموده بودیم، افت نرخی این جفت ارزی، به دلیل تحکیمات نرخ شاخص دلار USDX به وقوع خواهد پیوست. چرا که از ماه فوریه با رشد تصحیحاتی شاخص دلار، برخورد نمودیم. احتمال ادامه یابی بیشتر این افزایش در آینده ای نزدیک نیز، بسیار افزون جلوه می نماید.  چرا که نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic نمودار 24 ساعته ی USDX، بالا تر از محدوده ی %80 اشباع خرید، می تواند با تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار، تا سطح 91.00 نیز، ادامه یابد. چنین امری، منجر به افت کند نرخ گذاری های جفت ارزی AUD/USD، تا سطح پشتیبانی 0.7730 نموداری خواهد گردید.

 

خطوط شاخص نوسان گر نمودار 24 و همچنین 4 ساعته ی این جفت ارزی نیز، در حال گسترش در محدوده ی اشباع فروش AUD/USD، می باشند. چنین امری، احتمال بروز افزایش های کوتاه مدت و تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی را، فراهم می سازد. علاوه بر این احتمال برگشت خوردن نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح پشتیبانی 0.7800 نیز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. نفوذ و یا بازگشت نرخ گذاری های از این سطح، می تواند با ادامه یابی گرایش های افقی، ما بین سطوح کانال گرایش های افقی 0.7730-0.7900 نموداری، همراه گردد. پشتیبانی افت های میان مدت نیز، شامل خط EMA-200 نمودار 24 ساعته ی AUD/USD خواهد بود.

 

شرایط فعلی خطوط شاخص نوسان گر stochastic نمودار 4 ساعته ی این جفت ارزی، احتمال بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با بازه ی پشتیبانی 0.7730-0.7640 را، افزایش می دهد. چرا که از سویی دیگر، سطح پشتیبانی 0.7730 با سطح تصحیحاتی %61.8 شبکه ی فیبوناچی ( ترسیم شده مطابق با ضربان نرخی دسامبر-فوریه ی این جفت ارزی) نیز، هم سطح می باشد.

علاوه بر این می بایست به تحرکات نرخی نمودار هفتگی AUD/USD نیز توجه نمود. خطوط شاخص نوسان گر stochastic نمودار هفتگی این جفت ارزی، همواره پایین تر از محدوده ی %80 اشباع خرید، کاهش یافته. بروز چنین امری احتمال ادامه یابی افت های میان مدت نرخ گذاری های AUD/USD، تا بازه ی پشتیبانی 0.7730-0.7640 را، میسر تر می سازد. این بازه ی پشتیبانی از طریق ابرهای شاخص ایچیموکو و خط کانال گرایش های افزایشی سال 2017 ، تحت حمایت می باشند.

 

 

افت های میان مدت در حال ادامه یابی می باشند. افزایش های تصحیحاتی و کوتاه مدت نرخ گذاری های نیز، ما بین سطوح کانال گرایش های افقی 0.7900-0.7730، در آینده ی نزدیک به وقوع خواهند پیوست. علاوه بر این می بایست با در نظر گیری افزایش های تصحیحاتی شاخص دلار USDX و همچنین کاهش به زود نرخ این شاخص در پی برخورد با سطح 91.00 نموداری، به اجرای معاملات پرداخت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7840، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7800، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.8000
 • 3 مقاومت: 0.7950
 • 2 مقاومت: 0.7900
 • 1 مقاومت: 0.7840
 •  نرخ کنونی: 0.7810
 • 1 پشتیبانی: 0.7800
 • 2 پشتیبانی: 0.7730
 • 3 پشتیبانی: 0.7640
 • 4 پشتیبانی: 0.7550

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.