• کابینۀ شخصی

AUD/USD H-4 احتمال افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، که در طی مقاله ی قبلی نوشته بودیم، به وقوع پیوست. گرایش افقی مابین سطوح 0.7750–0.7980، در حال ادامه یابی است و تحکیمات آتی شاخص دلار ایالات متحده USDX، منجر به عدم تغییر یابی گرایش های افولی و میان مدت AUD/USD، خواهد گردید. با این وجود احتمال انعکاس تصحیحاتی گرایش های کوتاه مدت، در پی برخورد با محدوده ی پشتیبانی 0.7830–0.7800 نیز، افزون جلوه می نماید.

خطوط شاخص نوسان گر stochastic، در نمودار 4 ساعته ی این جفت ارزی، شناور میان محدوده ی اشباع فروش می باشند. چنین امری احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی نرخ AUD/USD را، بیشتر می نماید. در صورت بروز چنین افزایشی، با تست استقامتی محدوده ی مقاومتی 0.7900 ، که هم سطح با خط EMA-200 نمودار 4 ساعته نیز می باشد، برخورد خواهیم نمود. بدین سبب، در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر، بالا تر از محدوده ی %20 اشباع خرید، احتمال تحکیم یابی دلار استرالیا، در چهارچوب کانال افقی 0.7750–0.7980، افزایش میابد.

در این بین نرخ گذاری های نمودار 24 ساعته، مابین خطوط EMA-200 و SMA-5، فشرده شده اند، که ابهام گرایش های میان مدت را نیز افزایش می نماید. همچنین مستقر بودن خطوط شاخص stochastic، موازی با %50 اشباع بازار، بر تردید کنونی افزوده است.

بدین ترتیب با احتمال ادامه یابی نوسانات فلت (افقی) مابین کانال 0.7750–0.7980 در چشم اندازی میان مدت، مواجه می باشیم. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از مرز زیرین این کانال، الگوی انعکاسی شکل گرفته، در راس بازار 24 ساعته ی این جفت ارزی نیز، می تواند فعال شود و منجر به ادامه یابی افت های مابعد نرخ AUD ، گردد.

گرفتار شدن نرخ گذاری ها، پایین تر از محدوده ی 0.7750–0.7700، گرایش های نزولی را تقویت نموده و امکان نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به خط زیرین کانال گرایش های افزایش سال 2016 را نیز، افزایش می نماید.

همچنین باید احتمال کند تر شدن افزایش های آتی دلار ایالات متحده USDX را نیز، در نظر داشت. چرا که نرخ شاخص این واحد ارزی، در حال نزدیک شدن به سطح هیجانی 90.00 نموداری می باشد. با این وجود، با در نظر گیری شکل گیری اخیر الگوی انعکاسی (کف دوگانه) در کف بازار USDX، لازم به ذکر است، که احتمال شکسته شدن سطح 90.00 نموداری نیز، موجود بوده و در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده بر فراز خط EMA-200 نمودار 4 ساعته ی USDX، می توان با افت بیشتر نرخ AUD/USD نیز، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7900، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7830، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.8100
 • 3 مقاومت:  0.8000
 • 2 مقاومت:  0.7980
 • 1 مقاومت:  0.7900
 •  نرخ کنونی: 0.7854
 • 1 پشتیبانی: 0.7830
 • 2 پشتیبانی: 0.7800
 • 3 پشتیبانی: 0.7700
 • 4 پشتیبانی: 0.7500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.