• کابینۀ شخصی

AUDUSD H1 تست استقامتی خط ترند گرایش های افزایشی 2016-2017

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، اکسترموم کشف شده در کف بازار نمودار 24 ساعته، افزایش نرخ گذاری ها، تا سطح هدفی 0.7400 را، به همراه داشته است. اما دیرتر و به موازات برخورد نرخ گذاری ها به این مقاومت، با ادامه یابی گرایش های افولی AUD/USD، که از فوریه ی سال 2018 آغاز یافته اند، رو به رو شدیم. در حال حاضر، با ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت، در چهارچوب کانال گرایش های کاهشی، که از 22 ژوئن سال جاری آغاز یافته، مواجه می باشیم.

نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط EMA-200 (H1)، احتمال ادامه یابی رشد کوتاه مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح مقاومت 0.7400 و 0.7407-0.7420 نموداری را، افزایش می نماید. در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، از محدوده ی مقاومت یاد شده و خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع خرید، گرایش کلی (نزولی) نرخ گذاری ها، تا سطوح 0.7355، 0.7340 و حتی 0.7320-0.7308 نیز، ادامه خواهد یافت.

در این بین می بایست به پشتیبانی سطح 0.7340 نیز توجه نمود. این سطح از پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو نمودار (H1)، برخوردار می باشد. علاوه بر این از سوی خط SMA-5 (H4) نمودار 4 ساعته نیز، حمایت می گردد.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (H4) مواجه می باشیم. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز این خط و سطح مقاومت 0.7407 نموداری احتمال افزایش نرخ دلار استرالیا، تا سطح مقاومت 0.7440 را نیز، افزایش می نماید. تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بر فراز سطح 0.7440، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، می تواند دست یابی نرخ گذاری ها به مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7500 نموداری را نیز، به دنبال داشته باشد.

بازگشت نزولی نرخ گذاری ها پس از برخورد با مقاومت یاد شده، افت آتی دلار استرالیا، تا پشتیبانی خط SMA-5 (H4) را به دنبال خواهد داشت. بدین معنی که در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت 0.7440-0.7500، می توان با ادامه یابی گرایش های افقی نرخ گذاری های این دارایی و افت شان تا سطح 0.7300 برخورد نمود.

نمودار 24 ساعته، نمایان گر افت کلی نرخ گذاری ها می باشد. با این وجود می بایست به نزدیک شدن نرخ گذاری ها، به خط ترند گرایش های افزایشی 2002-2011 نیز، توجه نمود. خروج اخیر خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی، احتمال آغاز یابی افزایش های بلند مدت نرخ این دارایی را افزایش می نماید.

بدین شکل نیز، تحکیمات آتی نرخ گذاری ها و بسته شدن کندل های 24 ساعته، بالا تر از خط SMA-5 (D1) مبنی بر ادامه یابی گرایش های افزایش در آینده ای دور مدت خواهد بود. این افزایش های می توانند تا مقاومت خط EMA-200 (D1) و بازه ی نرخی 0.7600-0.7700 نیز ادامه یابد. سطح 0.7600 با مرز بالایی محدوده ی مقاومت ابر های ایچیموکو ی نمودار 24 ساعته هم سط بوده و احتمال بازگشت آتی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با مقاومت یاد شده را، افزایش می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7407، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7380، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7700
 • 3 مقاومت: 0.7500
 • 2 مقاومت: 0.7440
 • 1 مقاومت: 0.7407
 •  نرخ نونی: 0.7392
 • 1 پشتیبانی: 0.7380
 • 2 پشتیبانی: 0.7300
 • 3 پشتیبانی: 0.7200
 • 4 پشتیببنی: 0.7160

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.