• کابینۀ شخصی

AUDUSD H1 تحت فشار خط ترند گرایش های افولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی افزایش اخیر نرخ گذاری ها تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و خط ترند کاهشی، با افت نرخ گذاری ها برخورد نمودیم. گرایش های میان مدت هنوز مبهم می باشند، چرا که با ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها مابین کانال افقی 0.7300-0.7500 مواجه می باشیم. در این بین خط گرایش های نزولی سال 2018 هنوز شکسته نشده است. گرایش کلی نزولی بوده و نمودار ساعتی نمایان گر افزایش کند نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانل گرایش های افزایش 20 ژوئیه می باشند.

ورود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، به موازات شکسته شدن ماکسیموم 0.7410 نموداری، تحکیمات ارزی آتی نرخ دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. چنین افزایش می تواند تا مقاومت 0.7430 نیز، ادامه یابد. این مقاومت با آخرین سطح تصحیحاتی 38.2% شبکه ی فیبوناچی ترسیم شده، طبق آخرین ضربان نرخی نیز، هم سطح می باشد. بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با این سطح می تواند ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته باشد.

نفوذ خط SMA-5 (H1)، به خط EMA-200 (H1) و سطح 0.7400، می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی کوتاه مدت نرخ گذاری ها، همراه گردد. عامل شکل گیری چنین سناریویی ورود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. اما در صورت شکسته شدن سطح پشتیبانی 0.7380 و خط ترند گرایش های افزایش 20 ژوئیه، احتمال سقوط مابعد نرخ گذاری ها، تا بازه ی نرخی 0.7370-0.7360 نیز، افزایش خواهد یافت. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این بازه ی نرخی، با تست استقامتی مینیموم های سالانه 0.7330-0.7300، برخورد خواهیم نمود. (AUDUSD H4)

با توجه به نمودار 4 ساعته، می توان با تست استقامتی طولانی مدت این مینیموم ها، که به شکل گیری کانال گرایش های افقی  0.7300-0.7500 انجامیده اند نیز، برخورد نمود.  اما خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش، به موازات تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (H4)، افزایش تصحیحاتی مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی را، امکان پذیر تر، خواهد نمود. چنین افزایشی می تواند تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7430 نیز، ادامه یابد.

بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخورد با این سطح، با ادامه یابی گرایش های افقی 0.7300-0.7500 همراه خواهد گردید. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این مقاومت می توان با تست استقامتی خط ترند گرایش های نزولی و بازه ی 0.7460-0.7480 نیز مواجه شد. نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی خواهد افزود. مقاومت 0.7480 و سطح هیجانی 0.7500، بر فراز محدوده ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو نمودار 24 ساعته، مستقر می باشند.

نوسانات فعلی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، در حوالی %50 اشباع بازار، مبنی بر ابهام فعلی گرایش های بازار بوده که در صورت نفوذ این خطوط به محدوده ی اشباع خرید و به موازات شکسته شدن مقاومت 0.7480 و 0.7500 تبدیل به افزایش تصحیحاتی میان مدت نرخ گذاری ها، تا مقاومت خط  نیز، خواهد انجامید. این مقاومت در حوالی سطوح 0.7550.7600 مستقر می باشد. بازگشت نرخ گذاری ها از ماکسیموم های موضعی و یا خط EMA-200 (D1)، با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری های این جفت ارزی، همراه خواهد گردید.

در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، می توان با تست استقامتی مینیموم های سالانه 0.7330-0.7300، برخورد نمود. شکسته شدن این بازه ی نرخی می تواند با کاهش بلند مدت نرخ دلار استرالیا، همراه گردد. چرا که این بازه، تحت فشار خط ترند گرایش های افزایشی سال 2001 قرار دارد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7410، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7300، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7500
 • 3 مقاومت:  0.7460
 • 2 مقاومت:  0.7430
 • 1 مقاومت:  0.7410
 •  نرخ کنون: 0.7395
 • 1 پشتیبانی: 0.7300
 • 2 پشتیبانی: 0.7200
 • 3 پشتیبانی: 0.7100
 • 4 پشتیبانی: 0.7000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.