• کابینۀ شخصی

AUDUSD H4 تست استقامتی خط ترند کاهشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، به محدوده ی اشباع فروش و شکست پشتیبانی هدفی 0.7260، گرایش نزولی نرخ گذاری ها تقویت یافت. اما همانطور که احتمال می رفت، کمی دیر تر و در پی برخورد نرخ گذاری ها با مینیموم سال اخیر، این گرایش نزولی اتمام یافت. برخورد نرخ گذاری ها با سطح هیجانی 0.7200 نموداری، با افت میان مدت قیمت این جفت ارزی همراه گردید. در این بین، انعکاس هفته ی اخیر نرخ گذاری ها از مقاومت خط EMA-200 (H4)، مبنی بر تقویت یابی فروشندگان خواهد بود. چنین امری می تواند با ادامه یابی گرایش نزولی تحت فشار خط ترند اواخی ژانویه نیز، همراه گردد.

در صورت ادامه یابی افت کلی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، با احتمال شکل گیری کاهشی تصحیحاتی، تا خط ترند افزایشی 15 آگوست، مواجه خواهیم شد. بدین سبب نیز، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته از محدوده ی اشباع خرید، می توان با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4). نیز، برخورد نمود.

شکست سطح پشتیبانی 0.7300 می تواند با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها تا خط ترند 15 آگوست، همراه گردد. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، شکست این خط ترند و دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح مینیموم 0.7235–0.7200 را نیز، به دنبال خواهد داشت.

با توجه به نمودار 24 ساعته، می توان با ادامه یابی افت کلی نرخ گذاری ها برخورد نمود. اما تحرکات فعلی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، در حوالی %50 اشباع بازار مبنی بر احتمال شکل گیری گرایش فلت نرخی در چشم اندازی میان مدت، خواهد بود. ورود خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تست آتی خط ترند نزولی و ابر های ایچیموکو (D1) نیز، همراه گردد. به همین دلیل با احتمال انعکاس یابی گرایش نرخی، در پی برخورد با سطح مقاومت 0.7400 نیز، مواجه می باشیم.

بازگشت نرخ گذاری ها از این سطح می تواند با افت آتی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط گرایش نزولی و ابر های ایچیموکو همراه گردد. در این بین، شکست پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 0.7300 می تواند با افول آتی نرخ گذاری ها، تا سطوح 0.7400–0.7200 نیز، همراه گردد. ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست بازه ی نرخی 0.7235–0.7200 خواهد افزود. چنین امری، می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند افزایشی سال 2001 نیز، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7335، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7320، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7500
 • 3 مقاومت: 0.7440
 • 2 مقاومت: 0.7400
 • 1 مقاومت: 0.7335
 •  نرخ کنون: 0.7345
 • 1 پشتیبانی: 0.7320
 • 2 پشتیبانی: 0.7300
 • 3 پشتیبانی: 0.7200
 • 4 پشتیبانی: 0.7140

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.