• کابینۀ شخصی

AUDUSD H4 بر فراز بنای بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، تست استقامتی خط ترند نزولی و خط EMA-200 (D1)، با افت نرخ گذاری ها برخورد نمودیم. خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، به موازات ورود مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع فروش، گرایش نزولی را، در چشم اندازی میان مدت تقویت بخشید. همانطور که پیش تر احتمال می رفت، سقوط نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 0.7300 نموداری با ادامه یابی گرایش نزولی ژانویه ی 2018 همراه گردید.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمالافزایش تصحیحاتی مابعد نرخ گذاری ها می افزاید. این افزایش تصحیحاتی می تواند تا مقاومت خط ترند نزولی اواخر آگوست و سطح 0.7140 نموداری نیز، ادامه یابد. اما در صورت ورود مابعد خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، با انعکاس گرایش میان مدت نیز، برخورد خواهیم نمود.

بدین سبب تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح SMA-5 (H4) و سطح 0.7140 می تواند به وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی تا مقاومت ابرهای ایچیموکو نمودار 4 ساعته نیز، همراه گردد. این افزایش تا سطوح 0.7180-0.7200 ادامه خواهد یافت. سطح 0.7200 تحت فشار مقاومت خط SMA-5 نمودار 24 ساعته مستقر می باشد.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح هیجانی 0.7200، بر احتمال افزایش آتی نرخ این جفت ارزی خواهد افزود. چنین افزایشی می تواند تا سطح 0.7280 و خط ترند نزولی فوریه – آگوست نیز، ادامه یابد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال بروز این امر می افزاید. در این بین می بایست به عبور مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) بر فراز سطح 0.7280 نیز، توجه نمود.

اما در صورت ورود آتی خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع خرید، با تست استقامتی بازه ی مقاومت 0.7280-0.7300 برخورد خواهیم نمود. بازگشت اخیر نرخ گذاری ها از این محدوده و خط ترند نزولی سال های 2008-2016 مبنی بر افت میان مدت نرخ گذاری ها خواهد بود. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح هیجانی 0.7200، با ادامه یابی گرایش کاهشی نرخ این جفت ارزی رو به رو خواهیم بود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7140، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7100، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7300
 • 3 مقاومت: 0.7280
 • 2 مقاومت: 0.7200
 • 1 مقاومت: 0.7140
 •  نرخ کنونی: 0.7109
 • 1 پشتیبانی: 0.7100
 • 2 پشتیبانی: 0.7070
 • 3 پشتیبانی: 0.7040
 • 4 پشتیبانی: 0.7000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.