• کابینۀ شخصی

Bitcoin Daily یک پله پایین تر

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

بر اثر قانون گذاری های اخیر کشور های چین، کره ی جنوبی و اندونزی، به منظور مبارزه با تجارت غیر قانونی و پول شویی از طریق حساب های معاملاتی مخفی دیجیتال، با افت پیش بینی شده ی نرخ Bitcoin و اکثر ارز های دیجیتال، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز با نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، پایین تر از بازه ی بحرانی (آبی رنگ) نیز، مواجه گردیدیم. این بازه شامل سطوح 13500.0-12000.0 نموداری می باشد.

سناریوی پیش بینی شده، پس از کشف الگوی انعکاسی (failure swing) در سقف بازار، ابراز گردید. در حال حاضر نیز، نرخ گذاری ها تا محدوده ی میانه ی کانال گرایش های نزولی 19 دسامبر سال 2017 این دارایی، افت نموده اند. همچنین تست استقامتی کانال گرایش های صعودی (کلی) نرخ بیت کوین نیز، متوقف گردیده است. فاز فعلی گرایش ها، بسیار بحرانی، به نظر می رسد.

سقوط خطوط شاخص نوسان گر نمودار 24 ساعته، احتمال نفوذ به زود نرخ گذاری ها، به بازه ی 11000.0-10500.0 را، افزایش می دهد. چنین امری می تواند موجب شکست آخرین پشتیبانی موجود، در نمودار مورد نظر گردد. پشتیبانی مربوطه، همان ابر های شاخص ایچیموکو، به شمار می آید.

در پی بروز چنین سناریویی، با گیر افتادن خریداران، پایین تر از محدوده ی ابره ای شاخص ایچیموکو و افت آتی اش،  تا محدوده ی پشتیبانی شاخص EMA-200 (یعنی تا محدوده ی 9000.0-8000.0) نیز، برخورد خواهیم نمود. چنین روندی، با ادامه یابی نوسانات ارزی، در محدوده ی زیرین کانال گرایش های نزولی 19 دسامبر سال 2017، همراه خواهد گردید.

 

 

با توجه به نمودار 4 ساعته ی Bitcoin، با احتمال افزون بروز افزایش های تصحیحاتی (موقت) نرخ این دارایی، تا بازه ی مقاومتی 13500.0-14500.0 ابر های ایچیموکو و در طی هفته ی جاری نیز، برخورد خواهیم نمود. چرا که با توجه به برخاست اخیر خطوط شاخص نوسان گر این نمودار، از محدوده ی اشباع فروش، می توان تا قبل از حراج 3313 بیت کوین اتخاذ شده از مجرمین، به دست سرویس مارشال ایالات متحده، با افزایش های کما بیش نرخ این دارایی، برخورد نمود. نتایج این حراجی بعد از 20 ژانویه به عرضه خواهد رسید. به همین دلیل نیز، احتمال ادامه یابی افت های نرخی Bitcoin، تا سطوح پایین تر نیز، همواره موجود می باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 12000.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 10500.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  14000.0
 • 3 مقاومت:  13000.0
 • 2 مقاومت:  12500.0
 • 1 مقاومت:  12000.0
 •  نرخ کنونی: 11637.31
 • 1 پشتیبانی: 10500.0
 • 2 پشتیبانی: 9000.0
 • 3 پشتیبانی: 8000.0
 • 4 پشتیبانی: 6000.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.