• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات نرخی به تاریخ 21.10.2020

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی NZD/USD

از دفعه گذشته که در مورد این جفت ارزی نوشته بودیم، قیمت در راه مینیموم موضعی 0.6560 بود و افزایشی اصلاحی را از سر گرفته بود. افزایش کوتاه مدت بود و قیمت همراه با شکست مابعد مینیموم تا مرز پشتیبانی هدفی 0.6540 نیز افت نمود. عبور خط روند صعودی در حمین حوالی از افت بیشتر جلوگیری کرد. این اتفاق اخیرا تکرار شد و قیمت دلار نیوزیلند دوباره در حال افزایش به سمت سطوح 0.6640 و 0.6660 می باشد. با وجود شکست اخیر نهاد بازار در نمودار شاخص دلار، باز هم احتمال از سر گیری افزایش وجود دارد، چرا که مینیموم های تاریخی هنوز شکسته نشده اند. مسلما فشردگی نوسانات، بروز واگرایی نوسانی و یا واگرایی بین خط روند و روند خط شاخص نوسانگر RSI می تواند با از سر گیری افت قیمت این جفت ارزی از بازه یاد شده همراه گردد.

 

جفت ارزی USD/CAD

این جفت ارزی نیز از دفعه گشته با ماکسیموم 1.3420 برخورد کرده بود و داشت کاهش میافت. بر اثر افت دلار ایالات متحده و با وجود عدم تقویت زیاد قیمت نفت هم، با ادامه یابی افت نرخی این جفت ارزی تا سطوح 1.3200 و 1.3100 رو به رو شدیم. قیمت در حال حاضر دوباره به مینیموم 1.3080 نزدیک شده و با توجه به کاهش یابی ماکسیموم ها، می توان با افت بیشتر این جفت ارزی نیز در آینده رو به رو شد. تا قبل از شکست پشتیبانی 1.3080 افت امکان پذیر نخواهد بود و در صورت بروز سایه اندازی کندلی در حوالی این مینیموم می توان با از سر گیری دوباره تحکیمات ارزی دلار آمریکا رو به رو شد. پتانسیل افت کلی تا مرز سطح هیجانی 1.3000 می باشد. احتمال نرسیدن قیمت به این سطح زیاد است.

 

جفت ارزی USD/CHF

دلار نسبت به دارایی های حفاظتی هم افت خود را ادامه داد. نرخ این جفت ارزی بعد از افزایشی اصلاحی و ضربانی تا مرز 0.9200، کاهش را از سر گرفت و به روند اصلی برگشت. افت باعث شکست مینیموم 0.9120 و افت بیشتر تا مرز 0.9080 و حتی 0.9040 شد. احتمال کاهش بیشتر تا مرز 0.9020 نیز وجود دارد، اما در حال حاضر می توان با با برگشت دوباره روند به سمت بالا، نرسیده به مینیموم 0.9000 روبه رو شد. چنین سناریویی می تواند بعد از برخورد با مینیموم یاد شده نیز رخ دهد. عدم شکست این مینیموم با یک کندل و یا سایه اندازی بعد از شکست آن می تواند مبنی بر انعکاس گرایش میان مدت باشد.

 

جفت ارزی USD/JPY

قیمت دلار/ین نسبت به دلار/فرانک از قوه بیشتری برخوردار است. این مساله افت نرخی این جفت ارزی را تا مینیموم تاریخی سوق نداده و فقط نرخ گذاری ها را به مینیموم موضعی 104.80 نزدیک کرده است. احتمالا از این سطح با از سر گیری افزایش اصلاحی رو به رو خواهیم شد. ادامه یابی افت دلار نسبت به ین بعد از شکست مینیموم یاد شده امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر تا قبل از شکست این مینیموم می توان با از سر گیری افزایش دوباره رو به رو شد.