• کابینۀ شخصی

EURUSD H1 تحت فشار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر،  تحت حمایت خط SMA-5 (H4) و در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز مقاومت 1.1750، با وسعت گیری افزایش های تصحیحاتی برخورد نمودیم. دیرتر، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)  به محدوده ی اشباع خرید، گرایش های افزایشی تا مقاومت هدفی 1.1800، پیش روی نمودند. سپس درپی تست استقامتی خط EMA-200 (D1)، با بازگشت نرخ گذاری ها به سمت بازه ی پشتیبانی 1.1750–1.1730 نیز، برخورد نمودیم.

افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط EMA-200 (H1) و نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.1730، می تواند با تست استقامتی مایعد سطح هیجانی 1.1700، همراه گردد. در مقیاس میان مدت گرایش های 30 می، چنین افتی می تواند به شکل گیری گرایش های افقی مابین سطوح 1.1730–1.1660، بی انجامد. در این بین می بایست به یاد داشت، که مینیموم موضعی 1.1730 نموداری، از طریق خط ترند گرایش های افزایشی 30 می، پشتیبانی می گردد.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) نمودار 4 ساعته، از محدوده ی اشباع فروش، احتمال بازگشت نرخ گذاری ها از پشتیبانی خط ترند گرایش های 30 می را، افزایش می نماید. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4) و سطح 1.1780، احتمال شدت گیری گرایش های افزایشی را، بیشتر می نماید. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 1.1800، احتمال تست دوباره ی خط EMA-200 (H4) و مقاومت 1.1830–1.1840 را نیز، افزایش می نماید.

تا قبل از شکسته شدن سطح تصحیحاتی 61.8% شبکه ی ترسیم شده ی فیبوناچی (طبق ضربان افزایشی ماه ژوئن) و سطح مینیموم موضعی 1.1730، با ادامه یابی افزایش های میان مدت نرخ یورو، برخورد خواهیم نمود. اما ادامه یابی گرایش های افقی و طولانی مدت نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال گرایشی 1.1730–1.1840، رشد آتی یورو را، کند تر می نماید. تحلیل نمودار 24 ساعته، نمایان گر عمیق تر شدن به زود این افت نرخی می باشد.

خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، می تواند مبنی بر تقویت یابی افت نرخ گذاری ها باشد. افت آتی نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (D1)، می تواند با ادامه یابی گرایش های افولی همراه گردد.

در صورت شکل گیری چنین روندی، احتمال تست استقامتی سطح پشتیبانی 1.1600 نیز، افزایش می یابد. تست استقامتی سطوح 1.1660-1.1600 نموداری، در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، احتمال تقویت یابی گرایش های نزولی 19 آپریل را، افزایش می نماید. اما تا قبل از خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی کانال گرایش های افقی 1.1800–1.1500، با ابهام گرایش های میان مدت، برخورد خواهیم نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1800، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1730، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.2000
 • 3 مقاومت:  1.1900
 • 2 مقاومت:  1.1840
 • 1 مقاومت:  1.1800
 •  نرخ کنونی: 1.1736
 • 1 پشتیبانی: 1.1730
 • 2 پشتیبانی: 1.1640
 • 3 پشتیبانی: 1.1600
 • 4 پشتیبانی: 1.1500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.